Logbog for 2008

Dato

Sted Dybde Tid Note
28/12 Robert 38 21 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Bundet på samme sted som dagen før. Ca. samme forhold som dagen før. En tur ud til stævnen og tilbage igen. Ingen havål i dag. Desværre var dragten ikke helt lukket så dykket blev lidt kort.
27/12 Robert 39 40 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Ingen strøm og rigtigt klart vand i overfladen men kun 2-3 meter de bedste steder på vraget. Mest omkring 2 meters sigt. Mange rejer og nøgensnegle. Congerålen lå i sit hul og kiggede ud.
24/12 Furesøen 14 50 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Juledyk med foto. God sigt indtil der kom flere i vandet. Rigtigt mange mysider overalt. Billeder af krebs blev OK.
25/11 Trykkerdammen 14 65 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Koldt klart og vind fra nord. Vandet var klart på det lave men den meget turbulens i vandet gjorde at vandet blev meget uklart nu dybere man kom. Under 12-13 meter omkring 1½ meters sigt. Utroligt mange fladfisk over alt også nogle store nogle som ville gøre sig godt på en pande. Rundt med foto men ikke så mange billeder pga. det uklare vand og den mærkelige strøm der stort set kom fra alle retninger blandt andet fralandstrøm rimelig kraftig. Fik taget lidt billeder af fladfisk og diverse små sandkutlinge.
15/11 Trykkerdammen 15 73 Nitrox 43 %, 5,7 l/min. Natdyk, rigtigt meget liv dog ingen ål. Bunden helt levende af små flade og kutlinger. Startede fint med at fare helt vildt og fandt ikke et kendt sted før bunden blev helt død og kloakudløbet lå lige så fint. Billeder af diverse små dyr og fisk. Rigtigt godt dyk med god sigt ned til ca. 11-12 meter efter noget mere grumset. Ålegræsset ved at forsvinde.
8/11 Stentrans 20 52 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Først rundt på vraget og derefter en tur ned i maskinen og ind i broen. Stor torsk under agten lå og tittede ud. Ellers det samme som første dyk
8/11 Stentrans 21 53 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Sat af på den forkert side af bøjerne, svag strøm imod nok til at være irriterende. Dræget lå ca. 10 meter fra vrag på bund siden så det skulle flyttes på plads og bindes på. Bundet på ca. 10 meter fra stævnen på toppen ikke dybere end 12-13 meter. Et par gange rundt på vraget. Mange trådnøgensnegle og nogle af de flade lysebrune på muslingerne. Ikke mange fisk, kun lidt havkarusser, kutlinger og lidt tangspræl.
4/11 Trykkerdammen 14 53 Nitrox 40%, 5,7 l/min. En tur rundt med harpunen dog ikke en eneste ål på hele dykket. Vandet klart ned til 8-10 meter med mindst 8 meters sigt. Dybere jævnt dårligere. Mange små fisk, over ålegræsset mange nålefisk. Kalken slap op til sidst og dykket måtte afbrydes.
2/11 Robert S/S 40 54 Nitrox 40%, 5,7 l/min. En smule strøm ned til 4-5 meter ellers ikke meget. Bundet på i styrbord ved siden af bagerste lastrum. Første frem på vraget til broen hvor Kim havde set havålen hvor den plejer at være. Den lå ca. 10 cm nede i røret og rykkede lidt tilbage imens vi kiggede på den. Tilbage langs bagbord til bundtovet og fik sat Peter af der. Op til stævnen og tilbage til havålen som blev forsøgt fodret med en rødtunge, den bed men slap igen. 5 meters sigt de bedste steder. Vandet omkring 13-14 grader på bunden.
1/11 Robert S/S 41 47 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Samme forhold som første dyk dog nogle steder med lidt mere mudder i vandet. Tur op lands styrbordssiden på bunden hvor der ligger mange net også nye ude ved stævnen. Fine rejer og stor stime af glyser. Fik prikket 6 rødtunger på ryggen med fingeren, dem napper vi næste gang. Vandet 10 grader i overfladen og 14 på bunden.
1/11 Robert S/S 41 53 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Fin vejr, lidt vind fra øst og en del strøm i sundet dog ikke noget over Robert. Skulle binde på agten og dræget lå ud over kanten lige over roret så det var bare at trække det op og binde på en af de små pullerter. Sigten var ca. 3-4 meter og vandet var dejligt varmt omkring 13-14 grader. Vraget rundt et par gange. Alt som det plejer dog lidt flere rødtunger end sidst. Over vandet var der 3 suler der kom forbi flere gange.
19/10 Trykkerdammen 15 55 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Fint vejr og god sigt hvor der ikke havde været nogle. Tæt dragt men feeder i dragt og vest ikke tætte og lukkede luft ind hele tiden. Lidt kedeligt i forhold til når det er mørkt.
18/10 Otto S/S 31 51 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Opvarming til fisketur efter sild. Ingen sø og ingen strøm, sigten på vraget omkring 2-3 meter. Vraget rundt nogle gange før der blev bundet af og man kunne drive med dræget ned langs siden af skibet.
14/10 Trykkerdammen 13 75 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Natdyk mange fisk og en enkelt ål på krogen.
12/10 Kronborg 24 60 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Ingen strøm eller bølger. Klart vand ned til ca. 10 meter derefter mere og mere mælket. På omkring 15 meter vand en åleruse kirkegård med mindst 12 ruser der var taget af strømmen og fanget af et gammelt anker. Under de ruser der stod lå flere som var klappet sammen. Masser af ål i dem så efter de var skåret op og rystet lidt stod det bare ud med ål. I blandt dem nogle meget store nogle. Ud over ruserne lå også ankre og bøjer i store klumper. Lidt flade og masser af krabber var der også at tage billeder af.
12/10 Otto S/S 31 52 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Noget strøm, omkring 2 knob i overfladen og ned til ca 8 meter hvor den aftog jævnt ned til 12 meter hvor den var svag. Vandet noget mælket og sigten omkring 2-3 meter på vraget. Bandt i styrbordsside på ydersiden af det bagerste lastrum lige ved "hullet". Rundt om vraget et par gange på bund og top. Stor sej, flere gode rødtunger og masser af isinger. Små torsk i spisekamret ellers ikke meget at se. Hang lige til tørre et minut i strømmen på vej op.
24/9 Trykkerdammen 13 50 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Fint klart vand men med lidt død bund rundt omkring. Ikke mange store flade men mange lige på kanten og ingen sletvarre i størrelser. Tobis i sandet på det lave og ude på skrænten en fjæsing. Fin lille knurhane ude på mudderbunden. Ellers var der ising, skrubber, rødspætter, sletvarre og søtunge af de flade. Mange små torsk og kutlinger på bunden. I søgræsset diverse nålefisk. Lille stime sild ved vraget og en hurtig ørred på det lave.
21/9 Hvenprammen 26 87 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Fint vejr og ikke meget strøm. Vandet klart med ca. 5 meters sigt. Meget lyst på bunden og også der god sigt. Fik set en masse søanemoner og hyggede ellers vraget rundt en masse gange. Tabte vidvinkel, opdagede det heldigvis og fandt den igen på bunden. Møjlommer!!! Fik også taget lidt billeder af nøgensnegle og nelliker. Mange fine ting rundt omkring.
20/9 Mirs vrag 26 47 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Sigten noget dårligere max 1 meter de steder hvor der skulle tages billeder. Det blev ikke optimalt. Den ene havkat var forsvundet så der sad kun e tilbage i hullet. Fik taget lidt billeder af krabber, havkat og rattet.
20/9 Mirs vrag 26 53 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt bølger lige imod gjorde vi ikke gad sejle længere ud. Strøm og klart vand ned til ca. 15-16 meter. Bandt på siden. Ikke meget sigt omkring 1½-2 meter hvor det var bedst. Kun små torsk og små langer (korter?) af spise fisk på vraget. Rundt et par gange, fandt nogle gode motiver til andet dykket. 2 Havkatte i samme hul og rattet inden i styrehuset. Ellers ikke meget at skrive om.
18/9 Robert S/S 39 65 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Havblik på vejen ud, ingen strøm og sol. Vandet ikke så klart som de andre dage men omkring 3-4 meters sigt de bedste steder. Lidt rundt på vraget og tage billeder af diverse. Lidt glyser, torsk og rødtunger på vraget og ellers masser af kravl og nogle store nøgensnegle.
16/9 Robert S/S 39 60 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Aftendyk lidt mindre vind end sidst og lidt dårligere sigt. Først en tur rundt bag om skruen, ikke så meget at tage billeder af da sigten ikke var til vidvinkel billeder. Bagefter rundt om stævnen og tage lidt billeder der og til sidst omkring skorsten hvor der var lidt småfisk at fotografere.
14/9 Robert S/S 40 53 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Nede og tage lidt billeder med vidvinkel men ikke helt klart nok til det, men der kom et par gode ind i mellem. Fik hilst på havålen igen og taget nogle billeder af alle sabellaerne på stævnen. På vejen tilbage en stor torsk efter nogle glyser. Nede omkring skruen til sidst men ikke det store held med billederne der. Fik lidt billeder af Lis og Lotte omkring skorsten og på deko. Med vind hjem.
14/9 Robert S/S 41 55 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Lidt vind, frisk fra øst, ingen strøm og god sigt på vraget, omkring 5-6 meter. Bundet på i bagbordsside ved siden af motoren. Ved broen i hullet igen en havål lidt større end sidst, omkring 12-14 cm i diameter. Ude ved stævnen stor stime af glyser og halvstore torsk. Ved skruen så god sigt at man kunne den hele og det meste af roret.
6/9 Furesøen 11 96 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Krebsejagt, mange krebs ved broerne og ude på skrænterne og nok til man kunne nøjes med de store. Til sidst ret tungt at svømme rundt med nettet fyldt. Et kompas ville have gjort nytte. Vandet varmt men ikke så klart især de steder hvor der havde været andre. Små aborre og geder imellem grøden på det lave. En knude sammen med en masse krebs under et bræt.
24/8 Søbadet, Lillebælt 21 42 Nitrox 43%, 5,7 l/min. En rigtigt god strøm omkring 2 knob så man skulle hele tiden finde steder at ligge i læ. Meget turbulens på vejen ud til skrænten men når man først var derude noget nemmere da der var sten at holde i og ligge i læ bag. Ikke mange billeder da det var ret svært at styrer kameraet i strømmen og i øvrigt kom der hele tiden tang henover blitzen.
24/8 Søbadet, Lillebælt 37 83 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Ikke meget strøm på vejen ud men kun 2-3 meters sigt og mælket vand så man kunne kunne tage billeder tæt på. Først lidt ved skrænten og tage lidt billeder af diverse, så ud over det flade for at få lidt vand over hovedet. Ikke mange fisk men en del bund kryb. På vej tilbage var der kommet noget strøm dog ikke mere end man uden videre kunne svømme det op.
8/8 M/S Barcelona ~50 37 Lidt hård vejr med nogle gode bølger men lige under overfladen var alt roligt. Desværre fik jeg Flemming i hovedet da han hoppede over bord og det gik ud over lygten hvor ledningen knækkede. Ankeret lå ca. 15 meter fra vraget på bund siden ude ved stævnen men vandet var så klart t man uden videre kunne se vraget så det fik lov til at ligge. Turen gik før til broen som så meget indbydende ud men der var jo lige det med den manglede lygte. Tilbage over toppen på ca. 40 meter til stævnen hvor de andre gik op efter ca. 17 minutter og jeg tog lige 2-3 minutter mere omkring forreste spil og bunden under det. Fik dog indhentede dem på tovet da jeg kunne de dem fra vraget og derfor kunne blive på det lave. Fint vrag der ligger med toppen på omkring 40 meter og ned til omkring 65 meter lige bag broen. Ligger med oversiden imod øst og stævnen imod land.
8/8 Hundsvær ~50 60 Morgendyk, lige nede og hilse på det klare vand og kigge på lidt fisk og krabber. Dejligt roligt dyk med fotoudstyr som dog ikke makker ret hele tiden.
7/8 D/S Konsul Carl Fisser 44 59 Denne lå dræget på vraget og var der med det samme. Fint klart vand og sejerne ikke så sky som sidst så man kunne komme helt tæt på dem. Sikkert fordi man ikke havde taget harpun med. Ellers fint dyk hvor man bare kunne drive rundt på vraget. Lidt underholdning på deko var der også da 10 dykkere lå på slap line.
7/8 Kveitskjer ~50 58 Ned over trapperne og lyse ud over bunden hvor der lå 4-5 havtasker med ca. 10 meters mellemrum. Højere oppe store stimer med sej og almindeligt liv. På toppen mange gylter og store søpindsvin.
6/8 Iris 36 62 Mange rødtunger og lubber, også en enkelt stor torsk. Vandet noget uklart lige overbunden men over 34 meter rigtigt god sigt. Line indtil land bundet på agten.
5/8 D/S Konsul Carl Fisser 46 61 Efter lang tids søgen fik skipper endelig fundet vraget for så at sejle bundtovet i skruen. Dykker ned og klare den og efter ca. 2½ times søgen lykkes det så endelig. Fin sigt på vraget og var det rundt nogle gange. Fik ramt på 1 lange og 3 gode lubber.
5/8 Kveitskjer 50 60 Uden over kanten og kigge efter havtasker, der var ingen men en stor rødtunge og en lille lange kom med hjem.
4/8 Hundsvær ~50 75 Nede i det klare vand og fange lidt krabber. Rigtigt god sigt ude på spidsen på det dybe. Store stimer af sej.
4/8 Kveitskjer ~50 60 Hen over afsatserne hvor der var 2 store havtasker som kom med hjem. Ikke meget andet at spise men masser af kravl at kigge på. Masser af småfisk og gylter. Flere forskellige pudestjerner.
3/8 Hundsvær ~50 60 Ned lige ved øen hvor der ikke er langt ud til dropoffet. Lidt lige som sidste dyk fandt dog nogle fladorm og store klaser af blæksprutteæg. Deko på det lave hvor der var mange småfisk at kigge på.
3/8 Kveitskjer 50 60 Nede og kigge efter lidt fisk til aftensmaden, fandt hurtigt 3 gode rødspætter. Brugte en del tid på at lede efter havtasker uden held. Fik også ramt på en god havkat og en lille lange. Store stimer af sej og makrel lidt fra klippen på det lave.
2/8 Hundsvær ~50 51 Lidt af et jojo dyk ellers meget fint. Først ned af dropoff og på vejen op på langs af dropoff lå et anker på ca. 45 meters dybde med en masse snor. Fik kludret snoren op og plan var af svømme den op til båden så Kim kunne trække det op. Desværre var snoren ikke lang nok og ankret sad fast så det var bare ned og klappe det sammen og så ellers svømme det op. Ned i dybet igen og ligge i en stime Lille Rødfisk og nogle små sej. På vejen op igen en stor hummer på ca. 1,5 kilo og en stor ål der blev forsøgt fanget med hjælp af hummeren. Den fik fat men kunne ikke holde den.
29/7 Hvem Prammen 27 52 Stort set ingen strøm, dræget lå på toppen af vraget lige ved siden af noget der kunne bindes på. Bandt på midt på den høje side. Vandet klart på toppen med omkring 5-6 meters sigt, dårlig på bunden med kun 1-2 meters sigt. Masser af liv på vraget, så 5 forskellige torskearter: Torsk, Sej, Glyse, Lange og Sortvels. Alle under den lave side. 4 forskellige nøgensnegle, nogle rødtunger og alt det hvirvleløse.
22/7 Otto S/S 31 51 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Godt vejr og næsten ingen strøm. Vandet ikke så klart på vraget omkring 2-3 meter. Masser af buskhoveder overalt og lidt flade rundt omkring. Lidt taskekrabber oppe på stævnen sad i noget net. Kun små nøgensnegle.
19/7 Otto S/S 31 26 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Noget mere vind og en smule mere strøm på vejen ned. Ellers det samme som første dyk dog mere med fokus på nøgensnegle, fandt en del på bagbordsside, Stor trådnøgensnegl, trådnøgensnegl og busknøgensnegl. Bandt af og blev trukket afsted henover vraget med ca. 2 knob og op til 18 meter.
19/7 Otto S/S 31 47 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Rimeligt vejr men en del strøm, omkring 1˝ knob ned til 10-12 meter og aftagende til næsten ingenting ved bunden. Fin sigt omkring 4 meter på vraget. Mange fine torsk og enkelt sej under vraget. Mange buskhoveder overalt på vraget og nogle enkle rødtunger her og der.
18/7 Trykkerdammen 13 65 Lige ude og teste det gamle udstyr, ingen problemer selvom det godt nok er mere besværligt med åbent udstyr. Så nogle store flade og en pæn pigvarre. Nogle ål var også nede i huller og en flot fjæsing inde på sandet lige før ålegræsset. Fin sigt med 4-5 meter og ingen strøm.
8/6 Libra 24 47 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Bandt på masten der lå i lasten foran på skibet. En tur rundt på bunden først og derefter på toppen af vraget. Ikke meget at skrive hjem om der var dog en stenbider på æg. Mange små fisk i hullerne ingen rigtigt store.
8/6 Themis 24 44 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Fint klart vand med omkring 5.6 meters sigt. Dræget lå lidt ude for vraget og skulle svømmes op på toppen, bundet på i forenden i bag det store spil. Mange søhøner ude på bunden men ingen flade så kun en enkelt rødtunge på vraget. Mange småtorsk og langer langt inde i vraget. Vandet koldt på bunden omkring 5 grader men 20 grader i overfladen.
7/6 Kronprinz Wilhelm 40 53 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Lidt rundt over hele vraget også ind til motoren men der var meget mørkt med kun en lille lygte. Mange store torsk og langer i hullerne.
7/6 Kronprinz Wilhelm 40 51 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Rimeligt klart vand men ikke så mange fisk som dagen før. Fine havkatte uden under nogle plader ved stævnen. Billeder af diverse bunddyr og forsøg på at tage billeder kanonen men vandet var ikke helt klart nok til det. Vandet kun 5-6 grader på bunden men 18 i overfladen.
6/6 Kronprinz Wilhelm 41 53 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Uden foto, rundt om hækken hvor der var nogle store langer og flere havkatte. Op langs bagbordsside på bunden hvor der under diverse plader lå masser af store torsk, langer og sej. Også her flere havkatte der dog ikke var så store. Op over stævnen hvor vandet var blevet så klart så man kunne se begge kanoner på en gang. Tilbage henover vraget hvor der blandt andet var nogle meget store taskekrabber og flere havkatte.
6/6 Kronprinz Wilhelm 38 52 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Dejligt vejr, sol ingen bølger eller strøm. 3-5 meters sigt, noget springende. Bundet på i styrbordsside bagtil. Lidt for uklart til at tage billeder men fik da testet det. Hele vraget rundt så mange store langer og torsk og en enkelt lille havkat. Meget stor Stor Trådnøgensnegl på bagbordsside. Noget køligt efter 40 minutter på bunden.
5/6 Robert S/S 41 48 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Nu med lille lygte, først ned langs bunden til skruen og op langs roret, fremover skibet til stævnen, stenbider igen på styremaskinen og en på spillet foran. En smule strøm på vraget så lidt mere uklart vand.
5/6 Robert S/S 38 42 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Skønt vejr ikke en vind blå himmel og ingen strøm. Bundet på bagerste mast. Omkring 3-4 meters sigt og ingen lys i lygten, ikke meget held med lygter for tiden. Lidt rundt på vraget og så en stenbider på styremaskinen og de fine sabellaer på stævnen. En enkelt nøgensnegl blev det også til uden lygte. Mødte flere af de andre rundt på vraget men var stealt.
1/6 Robert S/S 37 20 Nitrox 46%, 5,7 l/min. EN tur frem til stævnen, vandet noget mere uklart end før, højst 2-3 meter. På vej tilbage fra stævnen gav dyse kun halv luft og måtte hjælpes lidt, dyk afbrudt efter ca. 17 minutter. Ellers fint dyk.
1/6 Robert S/S 38 35 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Rimelig sigt omkring 4-5 meter de bedste steder. Først ned omkring skruen og op langs roret og frem langs vraget til broen og styremaskinen. Tilbage langs vraget til bundtovet. Fine nøgensnegle og en fine stime glyser. Til sidst en tur ud til stævnen og kigge på sabellaer der alle var ude i et stort tæppe. Lidt lav på kalk til sidst på dykket og dysen lavede lidt problemer.
31/5 Leda 20 35 Nitrox 46% 5,7 l/min. Bandt på spillet på toppen af vraget. Fin sigt og lyst, ikke meget tilbage vraget ud over lasten af mursten. Fine nøgensnegle og masser af søhøns og små søfjer ude på bunden.
31/5 Robert S/S 38 35 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Dræget stod lige i midten af der hvor skorstenen i sin tid havde stået. Bundet på i styrbordsside ca. midt på. Første en tur ned omkring agten for lige at tjekke den line der var der sidst. Der lå en fint line hjul i enden så det var bare at køre linen ind og pakke det sammen. Et net lå tværs over agten og havde indfanget den lille stenbider som boede der. (RIP) Kun lille lygte med og lidt for let på bunden. Sigten bedre end sidst uden at være god omkring 3-4 meter. Ude ved stævnen blev mindepladen lige sat på plads og støvet af.
27/5 Robert S/S 38 36 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Fint vejr og ingen strøm. Klart vand ned til ca. 4 meter derefter uklart med meget grums i vandet. Mørkt på vraget og det er en ulempe når lygten ikke ville tænde. Bundet på i bagbordsside lige bag broen. Først lidt frem til omkring broen og så tilbage ned for at se skruen og op langs roret til toppen. Lidt rod med en line (gul murersnor) som en eller anden havde lagt ud. Sten var så venlig at befri Morten og sad så selv fast i den. På vej tilbage til bundtovet en fin lille og meget rød stenbider. Lånte en lille lygte og forsatte ud til stævnen og tilbage igen.
20/5 Otto S/S 32 41 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Første tirsdagsdyk. En smule vind fra nordvest så lidt krapsø derud, ingen strøm. Bandt på i bagbordsside bagtil. Rimelig sigt med omkring 4-5 meter over hele vraget, meget svag strøm på tværs af vraget. Først ned omkring spisekamret og rundt bagom skruen og frem til stævnen langs bunden og stenrevet på styrbordsside. Fandt et porcelæns pibehoved ude på bunden, helt fint. Masser af flade på bunden i store klumper. Ude foran stævnen en lille havkat fint på bunden helt håndtam. Også en fin lille rød knurhane var der. Tilbage henover vraget hvor der var en del buskhoveder og andet kryb. Vandet koldt på bunden omkring 5-6 grader.
16/5 Berggylteskär 32 65 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Ude og plukke kammuslinger til aftensmaden, fik omkring 50 stk i god størrelse. Fint dyk dog lidt mudret til sidst.
16/5 Amasis 43 56 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Superklart vand over 15 meters sigt ned til ca. 41 meters dybde. Bundet på broen ca. i midten i bagbordsside. Hele vraget rundt i ro og mag. Masser af store sej henover vraget og et par stenbidere omkring nogle af de store spil. Leopardkutling inden i broen under nogle plader.
15/5 Amasis 43 33 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Fin sigt bundet på bagved broen i styrbordsside. Rigtigt god tur til agten og tilbage igennem broen
15/5 Dropoff ved Gäven 41 61 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Ankret op lidt fra sandkanalen men kom ud det helt rigtige sted hvor dropoff starter ved 16 meter og ender ved 41 meter. Masser af fjerstjerner og rødkoral på væggen. Stadig uklart på det lave men fint at svømme imellem alle gylterne.
14/5 Alsbäck 43 45 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Nat dyk på mudderbund, mange fine cyllinderroser, søpenne, søfjer og jomfruhummere. På vej op en fin blæksprutte og masser af rejer og småfisk.
14/5 Berggylteskär 27 67 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Alger i vandet ned til ca. 10-12 meter ellers fint klart vand. Nede for at fotografere rødkoraler uden det store held, masser af koraler bare ingen gode billeder. Fine nøgensnegle og flotte rødnæb og blåstak.
13/5 Gäven 28 65 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Fint dyk igen, flere hummere og en stor stime hvillinger.
13/5 Berggylteskär 32 57 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Fint vand under 10 meter, mange flotte smådyr og nøgensnegle. Mange stimer savgylter på det lave.
12/5 Alsbäck 27 21 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Billeder af cylinderroser og andet, fin sigt under 10 meter.
12/5 Skär 43 51 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Lidt rundt omkring stor troldkrabbe der angreb og en lille sød en ved siden af.
11/5 Alsbäck 43 50 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Natdyk. Alt hvad der høre et natdyk. Masser af søfjer, søpenne, langebarn, rejer og blæksprutte. Tabte en forsatslinse og fandt en spole.
11/5 Gäven 25 43 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Hurtigt frem til der hvor hummerternen lå fik bundet en bøje i den, nogle havde imellemtiden skåret linen over så den skulle lige fanges og bindes på. Så nogle hummere og nøgensnegle på vejen tilbage.
11/5 Amasis 43 52 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Fint vejr en smule strøm i overfladen og lidt alger ned til ca. 4-5 meter. Vandet klart på vraget og ned til ca. 40-41 meter. Bandt på i bagbordsside lige foran broen. Først en tur ned til agten med det store rat som stod flot i det rimeligt klare vand. På vej tilbage igennem broen og helt ud og vende på stævnen. Flot at ligge ude foran skibet og kigge ind over det. Tilbage ved bundtovet fik Lennart lige en rundtvisning på broen.
10/5 Berggylteskär 32 75 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Den normale tur ud og se på kammuslinger, rødkoral også videre. Dug på linsen den første del af dykket. Stor stime af savgylter i det klare vand.
10/5 Gäven 26 60 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Klart vand under 6-7 meter, mange fine ting på væggen og et par hummere hist og her.
2/5 Virgo 35 21 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Noget uklart vand med 2-3 meters sigt. Noget forvirrende da jeg troede det var en andet vrag jeg var på vej ned til. Efter lidt tid på vraget kunne jeg dog genkende det som X1/Færgen/Kattegat/Virgo. Havde bundet på bag på broen så det tog lidt tid at få det rigtigt ind på lystavlen.
2/5 Undine 44 43 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Uden foto. Rundt og finde småting. Igennem en af gangene som var helt fyldt med store torsk som man nærmest skulle kante sig igennem. De store var helt ligeglade og man kunne nemt tage dem med hånden hvis man havde lyst. Nede og kigge på skruen og lidt ud over bunden på oversiden.
2/5 Undine 43 54 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Fint vejr i Østersøen, sol og ikke meget vind. Noget uklart i overfladen men under 25 meter meget klart med omkring 15 meters sigt. Et godt stykke over vraget kunne man den bagerste kanon og Kim der var ved at binde på. En fisker havde lagt 3-4 torskegarn på tværs af vraget som man lige skulle passe på. God sigt til billeder men desværre meget mørkt så det blev ikke til meget. Meget mikro plankton i vandet som blændende blitzen.
27/4 Robert S/S 39 40 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Først ned omkring skruen for at tage billeder af den men der var for lidt lys til det blev rigtigt godt. Der blev lige hilst på en anden stenbider på agten før turen gik frem til stævnen for at tage billeder af nettet med sabellaere. Prøvede at få billeder af glysestimen på vejen tilbage til bundtovet. Rigtigt god Robert sigt hele dagen selv om man godt kunne se at man ikke var alene på vraget.
27/4 Robert S/S 40 54 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Ingen strøm, ingen bølger og god sigt omkring 7-10 meter de bedste steder på vraget. Kunne se vraget fra omkring 22 meters dybde. Først en tur ud til stævnen ude på bagbordsside og oppe på vraget. Fine billeder af sabellaer derude. På vejen tilbage til agten lige forbi styremaskinen og se på en stenbider. Ned omkring skruen i det klare vand hvor man kunne se hele skruen og det meste af roret på en gang. Fik lidt billeder af kammuslinger og nøgensnegle på vejen tilbage. Til sidst lidt rundt på toppen af vraget til det blev koldt om fingerene. Vandet noget varmere over 6 meter så fint til deko.
18/4 Hven Prammen 26 35 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Lidt flere billeder uden vidvinkel forsats. Til sidst en meget stor, helt gul, busknøgensnegl på en hydroide. Fin dag på sund selv der godt kunne have været noget mere sol.
18/4 Hven Prammen 27 55 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Fotosafari dyk. Fin sigt på toppen af vraget men ret uklart ved bunden. Ikke så meget liv men flotte anemoner og nogle store stenbidere, den ene med æg. Lidt forskellige nøgensnegle og andet kravl kom i søgeren. Vandet omkring 5 grader så det blev lidt koldt om fingerne til sidst.
13/4 Robert S/S 39 37 Nitrox 42%, 5,7 l/min. En tur rundt på forenden og kigge på sabellaer som stod meget flot i det ret klare vand. På vejen tilbage igennem en stime glyser og selvfølelig igen forbi stenbideren og nogle trådnøgensnegle set på første dyk. Ude for enden af agtermasten en fin op stilling af 2 forskellige nøgensnegle og en reje, synd man ikke havde foto med. Fik bundet af efter 31 minutter.
13/4 Robert S/S 41 53 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Næsten lige så går vejr som om lørdagen, lidt dårligere sigt men fint nok. Mange fine nøgen snegle overalt på vraget, desværre kun en lille lygte med men der var meget lyst dernede, man kunne uden problemer aflæse computer på bunden foran stævnen. Stenbideren fra i går have kun flyttet sig ca. 25 centimeter så den var nem at finde. Vandet føltes varmere selvom jeg havde mindre tøj på og computeren viste 5 grader som om lørdagen så det blev til 42 minutter på bunden før der var trang til at komme op.
12/4 Robert S/S 39 22 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Frem til stævnen og kigge på nøgensnegle, efter ca. 13 minuter begyndte kalken at brænde igennem så dykket blev kortet lidt af. Fik befriet en skrubbe og kigget lidt på de mange søhøner omkring vraget. Utrolig mange skaller fra sømus omkring vraget, fandt ikke en eneste levende selvom der blev gravet lidt.
12/4 Robert S/S 41 39 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Helt stille og ikke en bølge eller strøm på sundet. Vandet fint klart med 5-6 meters sigt på vraget hvor der også var lyst. Mange kryb og nøgensnegle, nogle småtorsk og glyser rundt omkring. På styremaskinen en fin Stenbider dr lyste helt rødt op. Ingen rødtunger. Turen første ned omkring skruen og så frem til stævnen lidt på kryds og tværs og så tilbage over agten.
26/3 Furesøen 11 55 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Ude for at fange lidt krebs med rogn til noget forsøg/udstilling på naturskolen. Pænt mange men noget dvaske da vandet kun var omkring 3-4 grader. 3-4 meters sigt de fleste steder. Ellers ikke noget nyt.
20/3 Otto S/S 28 41 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Samme som første dyk dog uden harpun og lidt mere tid til de mange detaljer. Mange flotte nøgensnegle på vraget og især turen op ad masten var meget flot, synd man ikke have foto med. Ellers kun en lille torsk og nogle sej i stævnen. Skønt vejr hele dagen.
20/3 Otto S/S 31 43 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Igen en dag med rimeligt vejr imellem alt blæsevejret. Lidt mere vind end lovet og ditto med strømmen. Vandet i overfladen ikke så klart og noget mælket, oppe på vraget fint klart vand med ca. 5-6 meters sigt. Strømmen gik ned til ca. 12 meter på vraget kun svagstrøm. Ingen fisk der var store nok til at spise, dog et par sej der var for hurtige. Ellers kun masser af buskhoveder i alle huller. Vandet meget uklart på bunden max. 1 meters sigt. Ca. 4 grader i hele vand søjlen og strømmen i overfladen lidt over en knob.
15/3 Robert S/S 38 43 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Denne gang blev Mads sendt i forvejen så vi kunne mødes ved bundtovet. Først rundt ud til stævnen med stop de forskellige steder der skulle fotograferes. Tilbage langs vraget og ned til styremaskinen hvor kvabsoen desværre ikke var mere. Ned langs motorrummet og tilbage til bundtovet for at sætte makker af. Tullede lidt rundt på forskibet og tog lidt billeder af diverse smådyr.
15/3 Robert S/S 41 43 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Rimeligt vejr og ingen strøm af betydning. Vandet ca. 5 grader i hele vand søjlen og god sigt på vraget med næsten 4-5 meter de bedste steder, noget dårligere på bunden. En stime af glyser var tilbage hvor den plejede at være. Bundet på i styrbordsside foran broen ca. 10-15 meter fra stævnen. Ventede ca. 5 minutter på makker ved bundtovet før turen først gik frem til stævnen og derefter ned til agten og forbi skruen, på bunden en del kammuslinger. Mange nøgensnegle rundt omkring og på styremaskinen en flot kvabso, næsten helt blå. Tilbage ved bundtovet efter 25 minutter hvor der var fyldt op med dykkere fra Dykkertaxien og diverse liner. Over på den anden side af vraget hvor der ikke var trængsel og en tur frem til stævnen igen inden det var tid til at komme op.
8/3 Otto S/S 31 40 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Et lille åndehul i vejret men der var lovet meget strøm. Vejret med sol og lun vind, en smule vind men ingen bølger da strøm og vind gik samme vej. Ca. 2˝ knobs strøm mod nord. Vraget blev fanget og bøjen taget op inden den blev trukket ned af strømmen og sad heldigvis fast i vraget. Lang tur ned til vraget da der var 30-35 meter line ude og strømmen først lagde sig på 15-18 meter. Fik sikret dræget så det ikke kunne ryge af. Fin sigt for årstiden, flere steder op til 5 meter. Hele vraget rundt stor plade fra bagbordsside bagtil var faldet af og lå på bunden. Lidt rødtunger, skrubber og isinger på bunden og havkarrusser og buskhoveder på toppen. Lidt nøgensnegle hist og her ellers ikke meget andet. På vejen ind fik Nikolej sig lige et strøm dyk ved kronborg. Strømmen var noget stærkere end ventet og han endte et godt stykke nord for lystbådehavnen. I overfladen var den over 3 knob.
10/2 Otto S/S 27 30 Nitrox 42%, 5,7 min. Samme som første dyk sigten en smule ringere omkring de 2 meter. Ellers fint og savnede lidt et fotografiapparat da der var mange flotte nøgensnegle af forskellige arter. En enkelt rødtunge på agten var heldig da min kniv lå i den gamle dragt.
10/2 Otto S/S 32 35 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Vejret helt perfekt, ingen vind og sol med blå himmel. Dog en del strøm i overfladen, omkring 1˝ knob mod nord. Blev hurtigt valgt til at binde på efter bøjen var sat. På vej ned kunne man mærke det gav sig lidt dernede og ventede hele tid at mærke dræget ryge af vraget, men det holdt. Under 10 meter forsvandt strømmen helt. Dræget lå hen over styrbords anker helt fortil så det var meget nemt at binde på. Sigten var ca. 2-3 meter hvor den var bedst på toppen af vraget og omkring en lille meter på bunden ved siden af. Ingen fisk ud over isninger på bunden. Der var mange trådnøgensnegle på hele vraget og en mindre samling af dem på toppen af masten. Vandet var omkring 5 grader på bunden og 3 i overfladen.
9/2 Robert S/S 37 30 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Vandet det samme bare en tur rundt bag hækken. Fin rød rørorm sad med vifterne ude på skibssiden helt magen til dem man ser i Rødehavet. Stor flot rødtunge på agten. Desværre ikke foto med ned pga. af sigten var så ringe. Hverken havål eller troldkrabbe var hjemme.
9/2 Robert S/S 38 35 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Endelig en dag med stille vejr. Vandet noget grumset også i overfladen og på vraget ikke meget mere end en meters sigt. Bundet på lige bag motorskylightet i styrbordsside. Tog turen op til stævnen og tog lidt billeder af diverse. Tilbage inden det blev koldt. Prøve af gamle tørdragt som ikke var helt tæt og skal lappes ved venstre skulder og hofte.
3/2 Furesøen 10 45 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Klart vand med omkring 10 meters sigt på det lavere vand knap så klart under 5-6 meter. Vandet omkring 3-4 grader. Foto af krebs og små rejer som lever på bunden. Efter dykket var det over til Furesø bad og slå katten af tønden.
15/1 Furesøen 6 60 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Fint klart vand med omkring 8-10 meters sigt. Vandet lidt koldt omkring 4-5 grader. Masser af krebs overalt og lidt småfisk rundt omkring. Et par penge kasser og og dumpede tasker over omkring havnemolen også der masser af krebs.