Logbog for 2005

Dato

Sted Dybde Tid Note
24/12 Lynge grusgrav (Put and Take) 7,5 27 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Lidt rundt omkring, fin beplantning ved bredderne ellers ikke meget at bemærke. Sømuslinger rundt omkring, døde ørreder og mudder bund. Rimelig sigt med 4 meter de bedste steder. Vandet ca. 4 grader varmt. Lidt billeder af diverse ting.
18/2 Trykkerdammen 13 45 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Skulle være sejltur men lidt for meget (kold) vind til det. Test af foto gik fint men ikke meget at tage billeder. 3-4 meters sigt på det dybere noget mindre. En smule nordgående strøm på det lave ingen strøm eller. Ganske få fisk og ellers kun muslinger og søstjerner.
17/12 Robert S/S 40 41 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Dejligt vejr men koldt. Ikke store bølge men noget strøm i overfladen, ca. 1 knob mod syd. Ca. 3 meter sigt og dejligt varmt vand på vraget omkring 12 grader. Mange glyser og småtorsk. Flotte rødtunger blandt andet en meget flot en nærmest metal grøn og blå. Stor torsk ude ved forreste mast som svømmede op til stævnen 1 meter ved siden af mig, ca. 6-7 kilo. Lidt deko i grader koldt vand men ny underdragt dejlig varm.
20/11 Robert S/S 40 22 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Kun rundt på bagenden og ned om skruen og roret. Flere rødtunger og glyser. Meget stor nøgensnegl lige ved siden af bundtovet.
20/11 Robert S/S 38 43 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Stille vejr og ingen strøm. 3-4 meters sigt på vraget. Bundet på i agten i bagbordsside. Mange glyser og flotte nøgensnegle, et par rødtunger hist og her. Turen hele vejen rundt.
19/11 Ares 35 54 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Fint klart vand men stadig noget mørkt pga. årstiden. Inde de fleste stedet, alt som det plejer at være.
19/11 Hollænderen 42 50 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Man kunne det første hold på vraget fra ca. 22 meters dybde meget skarpt, desværre var sigten kun god ned til ca. 1 meter før vraget med kun 2-3 meters sigt. Meget mørkt og meget mudder overalt. Ellers god tur rundt på vraget et par gange. Selv om der ikke var nogle på vraget kunne man se vraget fra ca. 25 meters dybde på vejen op. Skønt vejr dog lidt koldt og lidt blæst. 12 grader på bunden, 8 i overfladen.
13/11 Otto S/S 31 32 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Samme som første dyk, vandet dejligt varmt på bunden ca. 13 grader.
13/11 Otto S/S 31 35 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Efter masser af fumlerier i vandet. Rimelig sigt med 4-5 meters sigt en smule strøm på vraget og noget mere i overfladen. Masser af små røde trådnøgensnegle, lidt rejer, sej, torsk, rødtunger og en hårvarre. Fint dyk selv om det blev lidt sent.
6/11 Trykkerdammen 12 64 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Natdyk for at fange lidt ål til røgeriet. Desværre ikke en eneste ude i muslingerne. Pålandsvind og en del bølger, lidt uklart på det lave men ellers fint med 7-8 meters sigt. En smule strøm imellem 4 og 8 meter mod syd. Først mod nord på det dybere hvor der ingen strøm (eller ål) og så tilbage med strømmen på det lavere. Masser af fine flade, blandt andre fine fisk en stor rødspætte.
23/10 Trykkerdammen 12 65 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Natdyk efter lidt ål. Fint stille og klart vand med en smule sydgående strøm imellem 8 og 5 meter. Ca. 8-10 meters sigt. Masser af flade og godt med ål. Vi så flere sild og knurhaner. Det blev til 10 lange og en god torsk.
20/10 Trykkerdammen 11 70 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Natdyk. Lidt vind fra syd og lidt bølger og meget uklart vand ved kysten under ½ meter. Længere ude på omkring 4 meters dybde klarere det op med en sigt imellem 3-5 meter. Som sidst rigtigt mange fladfisk og denne gang forberedt. Kaptajn klo var perfekt til formålet og kun en slap væk. 22 skubber/rødspætter og 6 sletvarre blev det til. Ud over de flade var der også en del ål og mange flotte røde knurhaner.
15/10 Robert S/S 40 55 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Der lå en bøj på vraget så det var dejligt nemt. Herligt vejr med klar sol og svag vind. Omkring 3 meters sigt på vraget. Meget stille tur rundt på hele vraget med foto. Så diverse nøgensnegle, kammuslinger, svømmekrabber, troldkrabbe, sandkrabber, rejer, torsk, glyser, rødtunger, sild, berggylt, havkarusse og al verdens bløddyr. Efter 38 minutter på bunden tid til lidt deko hvor man lige kunne nå at nyde de sidste brandmænd der kom forbi i den svage strøm. Vandet omkring 12-13 grader i hele vandsøjlen.
14/10 Trykkerdammen 8,5 63 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Natdyk, fint klart vand med omkring 7-10 meters sigt. Lidt turbulent strøm og springlag omkring 8 meter. Masse af tangnåle og tangsnarre i ålegræsset. Ude på skråningen masser af store flade, en fin blanding af skrubber, rødspætter og sletvarre. Meget fint dyk.
9/10 Otto S/S 32 42 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Strømmen havde lagt sig noget og vandet mere klart på bunden. Rundt med fotografiapparat og tage billeder af rødtunger, hummer og rejer. En enkelt nøgnesnegl blev det også til. Ingen sild denne gang.
9/10 Otto S/S 32 44 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Nede og binde på stort set samme sted som sidst, Dræget lå lidt ude på bunden men ingen problem at få det op på vraget. Noget strøm i overfladen omkring 2 knob ned til ca. 5 meter, under 20 meter en smule strøm modsat vej. 3-5 meters sigt, flere rødtunger og en flot hummer, store sej over vraget. Torsk i huller og revner og mange rejer på vraget. På vejen op kunne man igen se sild oppe omkring 15-16 meter.
8/10 Otto S/S 32 32 Nitrox 48%, 5,7 l/min. Denne gang en lille fangst snor med ned og ikke en spise fisk i syne ud over nogle sejer på afstand. De er ikke så dumme de rødtunger. Eller stort set samme dyk som første bare lidt mere ude over bunden på stenrevet for at kigge efter fisk. Mange rejer på bunden. På vejen op kunne man se sild i små stimer komme hen over hovedet på en. Stadig en stærk strøm over 10 meter. Omkring 3 knob mod nord.
8/10 Otto S/S 32 40 Nitrox 48%, 5,7 l/min. En del vind og strøm (ca. 3 knob) men ikke store bølger. På vejen kunne man mærke at kæden gav sig på vraget men efter at være kommet ned under 10 meter holdt strømmen op og man kunne se toppen af vraget. Bandt på i bagbordsside bagtil. Fint klart vand med 4-5 meters sigt og ingen strøm. Mange store sejer over vraget og rundt omkring i hullerne flotte store rødtunger. Først en tur rundt om vraget på bunden hvor der var rødspætter og store isinger. Bagefter samme tur bare på toppen af vraget hvor der var mange buskhoveder og rødtunger. Godt strøm de sidste 10 meter, man skulle ikke kigge til siden da man kunne risikere at miste masken.
4/10 Torskevrag 2 30 27 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Bonus dyk sent på eftermiddagen for at fiske et par torsk. Fik 2 stk. store på 12-13 kilo. Der var en del flere men de lå langt ind i vraget og man kunne kun se dem igennem huller der var for små til at få dem ud af. Klar og koldt vand som sædvanligt.
4/10 Fritz Hugo Stinnes 44 48 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Samme dyk som det første nu bare bevæbnet til tænderne og selvfølgelig var alle fisk gået fra border. Kun småtorsk og en enkelt stor der lå under masten, den kom med hjem. Lygten gik tør for strøm til sidst så de sidste 3-4 minutter gik med at føle sig rundt i mudret hist og her (og flå i en dør). Meget nemmere at binde af når der ikke hang ting og sager på bundtovet.
4/10 Fritz Hugo Stinnes 44 53 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Havblik (næsten) lidt diset og grå lige inden vi skulle i vandet men solen kom frem da vi hoppede i. Klart vand ned til ca. 42 meter med 10-15 meters sigt, under 42 meter ca. 3-4 meters sigt. Lyst på vraget. Mange torsk i fornuftigt størrelse overalt men desværre ingen harpun med ned. Hele vraget rundt, inde i bakken foran hvor en stor torsk fulgte mig rundt derinde. Efter også at have været lidt rundt i bagenden var det tid til at binde af. Det var nærmest umuligt da bundtovet lignede et juletræ med diverse værktøjer hængende overalt i lange snore. Efter 3 forsøg på at have fat i det hele på en gang og løfte det over på den anden side over nogle net begyndte deko tiden at løbe hurtigt og satsede at det kunne trækkes op. (Det kunne det ikke)
2/10 Robert S/S 40 38 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Samme vand måske en smule mere klart. Nede omkring skruen hvor der igen var en del torsk (små) og masse af kammuslinger. Ude på bunden igen nogle rødspætter og oppe på vraget en enkelt rødtunge.
2/10 Robert S/S 40 51 Nitrox 44% 5,7 l/min. Dejlig dag uden vind og sol det meste af tiden. Næsten ingen strøm i overfladen og en smule hen over vraget. Vandet ikke særligt klart med ca. 2 meters sigt over det hele. Mange flotte nøgen snegle i gang med at lægge æg rundt omkring. Små torsk over det meste vraget. Lidt sortvels og en lille lange i hullerne. Ude ved stævnen mange rejer og rørorm. Et par rødspætter ude på bunden.
20/9 Otto S/S 31 47 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Aftendyk fint klart vand med omkring 5 meters sigt, masser af liv overalt. Først ned for at få ramt på en torsk og Per skulle absolut skyde den mindste og mudre op så man ikke kunne se mere. Fin hummer lige foran skruen, den ville næste lege. Op på dækket og finde rødtunger, ikke så mange men det blev da til 5 gode. Nede på bunden igen en meget stor hummer som heller ikke ville lege og sidst på dykket den 3.ede af slagsen, muligvis den samme som den første. På dækket masser af rejer og fiske yngle. Perfekt aften/natdyk.
17/9 Burg 31 45 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Lidt mere rundt i styrehuset og en tur ned i maskinen ellers det samme som første dyk. Skræmme lidt torsk med lygten var meget fornøjeligt selvom man var ved at få nogle af dem i hovedet. Ude over bunden der så ud til at være hård moler bund men viste sig at være gråhvidt slam.
17/9 Burg 31 56 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Rimeligt klart vand med ca. 5-6 meters sigt på toppe og lidt mindre på bunden. Fint helt skib med masser af steder at svømme ind i. Mange små torsk over vraget men ellers ikke meget andet liv, så en stor torsk og en nøgen snegl selv om der var masser af hydroider. Omkring bunden var der præg af iltsvind da der lå mange døde flade og krabber. Flot kanon på bagdækket lige over hullet i styrbordsside vor den bakkede ind i sin egen mine. Der var lidt vente tid før dykket da en tysk dykker skole fyldte hele vraget.
10/9 Robert S/S 37 17 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Eftersøgning af Mads lygte som Niels have tabt under ned stigning til vraget, først ude ved sand banken ved masten, derefter flytte bundtovet over hvor det havde siddet første gang og følge det med strømmen. Lygten lå ca. 2 meter fra vraget lige under hvor der havde været bundet på.
10/9 Robert S/S 41 51 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Først lidt frem langs siden i styrbord til stævnen og op derefter på toppen af vraget. Zigzag tilbage til bundtovet, derefter ud på bunden for at kigge efter Hanses bly som hav igen havde tabt, vandet for uklart til effektiv eftersøgning uden søge linie. Fin sigt på vraget med omkring 4 meters sigt.
10/9 Robert S/S 39 41 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Bundet på skylightet om maskinen i bagbordsside. Først hen og finde Hans bly fra sidst som lå lige der hvor det skulle, lige ved siden af skruen. Tilbage til bundtovet og lægge blyet og frem til stævnen for at kigge på nøgensnegle, flere store og flotte. Mange rødtunger lige der hvor man ikke kunne nå dem. "Kloen" var ikke kommet med. Flere sortvels inde i hullerne.
9/9 Otto S/S 31 36 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Bundt på i stævnen på forreste pullert. Også meget klart vand på toppen af vraget og ca. 2.3 meters sigt på resten. Mange store sejer og små torsk. Reje komsammen og en del rødtunger der blev inviteret med hjem. Rigtigt meget morild i hele vandsøjlen.
9/9 Emil Rezlaff 31 37 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Stille aften og ikke meget strøm. Bundet på i styrbordsside i eget klart vand så bundtovet blev sluppet ca. 10 meter over vraget hvor man kunne de andre svømme rundt med deres lygter. Sigten ca. 10 meter over vraget og lidt under toppen var den kun 2-3 meter. Først ud og kigge efter rødtunger i stævnen og efter lidt zigzag i rode bunken tilbage igen til det klare vand på toppen. Forbi bundtovet og så videre over til bagbordsside hvor vi mødte Kim og Peer der ikke kunne finde bundtovet. Fik guide dem over hvor det burde være men det var væk, fri opstigning til alle mand de første blev straffet med en del deko da de havde brugt lang tid på at finde ud af at bundtovet var væk. Flotte sejer og kravl.
4/9 Mirs vrag 25 40 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Max 2 meters sigt på hele vraget, mange torsk og nogle havkatte. Kæmpe krabber overalt. Til tiden 0 sigt. En lille fin nøgen snegl længst væk fra bundtovet.
4/9 Eisfish 29 35 Nitrox 40%, 7,3 l/min. Meget klart vand over og på stævnen (mere end 15 meter) ellers omkring 1-2 meter hvor det var bedst. Mange krabber og et lastrum fyldt med torsk.
3/9 Robert S/S 41 58 Nitrox 40%, 7,3 l/min. Ikke helt tilfreds med maskineriet men tog et langt dyk på vraget med stille rundt og kigge på nøgensnegle og rejer. Utroligt mange ude i stævnen på de net der hænger ned der. Lidt rødtunger rundt omkring som blev fanget på foto. Efter 40 minutter på vraget i fred og ro op til lidt deko.
3/9 Robert S/S 36 13 Nitrox 40% 5,7 l/min. Bandt på bagtil i bagbordsside. 3 meters sigt. Lidt problemer med maskineriet så dykket afbrudt efter 10 minutter. En del rejer.
2/9 Hornbæk strand 4,5 40 Aftenstranddyk med snorkel dykkerne. Da var kommet meget sand på stranden siden sidst så der faktisk ikke var sten man skulle gå henover for at komme i vandet. Desværre glemt svømmefødder så det blev til lidt hoppen rundt på bunden og lidt alm. Svømning. Mange små flade og andre små fisk.
30/8 Robert S/S 40 41 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Lidt strøm i overfladen og ned til 9 meter, 3-4 meters sigt på vraget. Bundet på midtskibs i styrbordsside. Først lidt tilbage langs siden og bagved skorstenen til bagbord. Der var lidt store rejer og flotte nøgensnegle på turen ned til skruen som kunne ses hel. Lidt rundt på agten og stenbideren lå hvor den plejede men der var ingen æg mere. Ned langs bagbordsside til broen og ind over den. Lidt tilbage op over skorstenen hvor der var lidt små torsk. Tilbage til bundtovet og sætte besætningen af of de sidste 10 minutter ude på stævnen for at kigge på tæppet af lobelia og de mange nøgensnegle. Også her mange store rejer og rødtunger. Tilbage på tværs af vraget og op i det klare vand på 15 meter og kigge lidt efter brandmænd. Oppe i båden fint vejr og flot himmel da solen lige var gået ned.
28/8 Wargöen 31 38 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Først rundt på bunden lidt længere uden, en del isinger og under vraget en sortvels lige under stævnen. Mange fine hydroider men ingen nøgensnegle, dog lidt æg hist og her. Sigten under begge dyk ca. 4 meter og svag strøm hen over vraget. 13 grader på bunden og 16 i overfladen.
28/8 Wargöen 30 37 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Frisk vind fra sydvest, lidt bølger og noget sydgående strøm ca. 1 knob ned til 15 meter. Først lidt rundt for at finde et sted og binde på, fin dæks jern bjælke i bagbordsside bagtil blev udset, efter at have bundet på rundt på bunden og kigge efter spisefisk, lidt torsk og flade. Oppe på vraget lidt buskhoveder og tangspræl. Tilbage ved bundtovet efter 15 minutter hvor kæden næsten havde gnavet sig igennem bjælken så den måtte flyttes. Lidt tungt når der hænger et skib i den anden ende. Fandt fin pullert til det. Resten af dykket gik med de små detaljer og en tur under dækket.
21/8 Emil Rezlaff 31 47 Nitrox 46% 5,7 l/min. Denne gang lidt bedre påklædt men den store torsk var gået i dækning og ville ikke lege, man kunne lige se underkæben på den. Over på den anden lå en pæn torsk som så måtte med op. Resten af dykket gik med at ligge på lur efter de mange sejer. En hel stime på omkring 20 -30 stykker var på hele vraget med nogle pænt store imellem. De kom desværre ikke på skudhold men lå lige ude i horisonten hele tiden.
21/8 Emil Rezlaff 33 48 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Fantastisk vejr og noget strøm, ca. 1,5 knob i over fladen og en smule på bunden den modsatte vej. Fint klart vand med 7-8 meters sigt de bedste steder. Flere store og små sejer svømmede rundt henover vraget. Flere torsk under vraget især en rigtigt stor en som lige var klar hvis man ellers havde haft en harpun med. Nogle sky rødtunger rundt omkring på vraget men ikke til at få fat i.
18/8 Robert S/S 41 43 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Ned omkring skruen igen bare helt nede ved bunden for at se efter rødtunger uden held. Op langs styrbordsside på bunden frem til broen og op der. En stor fritsvømmene sortvels hen over dækket til den svømmede ind i vraget. Lidt inde i vraget foran bagerste lastrum, meget mudder. Fandt en fin rødtunge på dækket. Bundet af og smidt dræget over på den anden side af vraget så vi ikke skulle genere stenbideren når vi skulle have det op.
18/8 Robert S/S 38 40 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Dejlig aften ikke meget vind, ingen strøm og klart vand med 6-7 meter sigt på vraget. Først en tur ned omkring skruen som kunne ses næsten hele i det klare vand. Bagefter en tur op til stævnen henover vraget hvor man kunne se til begge rælinger når man lå over midten. Ude ved stævnen skulle de mange lobelia lige beundres og nøgensnegle peges ud. Tilbage langs bagbordsside til bundtovet. De sidste 10 minutter gik med lidt detaljer som nøgensnegle på masten på styrbordsside hvor der blandt andre var en knald gul busk nøgensnegl. Tilbage ved bundtovet igen skulle der lige kigges på lidt rejer og kammuslinger og ikke mindst stenbideren ca. 1 meter fra bundtovet der holdt vagt over sine æg.
16/8 Emil Rezlaff 32 38 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt vind fra nordvest og lidt bølger der lade sig i løbet af aften. Ikke meget strøm rimeligt klart vand med omkring 6-7 meters sigt på toppe af vraget og noget mindre ved bunden. Rigtigt meget liv på vraget, masser af nøgen snegle og buskhoveder. Nogle pæne torsk på bunden og masser af rødtunger overalt på og omkring vraget. Ud på stævnen en rigtigt flot rødspætte. Desværre ikke fiskesnor så de fik fred til næste gang.
9/8 Emil Rezlaff 31 33 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt blæst og ret store bølger men ikke meget strøm. Vind og strøm var imod hinanden så der var lidt problemer med at ligge med bådene uden de støtte sammen. På vraget fint og klart vand med omkring 10 meters sigt og en smule strøm på tværs. Masse af nøgensnegle og alt i de mange hydroider, 3 forskellige slags. Lidt flade hist og her, både rødspætter og rødtunger. 5 torsk lå under vraget og jeg fik næsten fat i den ene af dem. Turen rundt om stævnen og ud over bunden. Bundet af og fik flyttet dræget over på den anden side.
8/8 Undine 47 49 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Hen over vraget til stævnen og ned i bakken hvor der står en kæmpe spole reb, mange granater på bunden i stævnen, lyset ind i broen igennem de små glughuller og fik et lille chok da en stor torsk lige pludselig kiggede igen. Lidt rundt inde i agten inden turen igen gik igennem det kolde vandt op til lidt lun deko. Efter dykket blev vi på den svenske side overfløjet af et tysk jagerfly der kom med fuld tryk på efterbrænderne lige over hovedet på os ca. 100 meter oppe. Man hørte den først da den var lige over hovedet på en og larmede så meget så Henrik J. der lå på 47 meter vand troede der skete noget inden i hovedet på ham. Man kunne se trykket over vingerne bagfra. Jeg er ret sikker på vi var blevet udnævnt til bombe mål og de gav den alt hvad den (Tornado) kunne.
8/8 Undine 47 52 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Bundet på i bagbordsside bagtil på ca. 40 meter. Vandet meget klart og styrbordsside kunne ses helt klart fra bundtovet. Først langs bunden frem til til stævnen hvor der blandt andet var en halv stor trådnøgensnegl, dem ser man sjældent i Østersøen. Mange store torsk under vraget i stævnen. Mange ting at rode i. Tilbage igennem vraget og rode lidt hist og her uden det store held. Tilbage til agten og lidt op over vraget så man kunne se hele bagenden på en gang. Man bliver lidt bjergtaget i så god sigt. Vandet varmt (12-14 grader) på bunden men imellem 28 og 16 meter pisse koldt.
31/7 Otto S/S 31 30 Lidt flere bølger ellers det samme som første dyk bare nede omkring bunden på styrbordsside og helt fremme i stævnen. Stimen med sej stod stadig over masten.
31/7 Otto S/S 30 29 Fint vejr og næsten ingen bølger, noget strøm i overfladen omkring 1-1½ knob ned til 6 meter, derefter ingenting. Meget klart vand over vraget med omkring 10 meters sigt. Lige nede omkring skruen og ellers rundt på dækket. Oppe over forreste masten en lille stime sej med et par enkle store imellem. Ellers nogle buskhoveder og diverse smådyr. Anders først dyk i tørdragt.
28/7 Torskevrag 2 29 52 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Bundet på i agten, fint klart vand med mere end 10 meters sigt men ret koldt omkring 5 grader. Ned og finde torsk under siderne. Fik ramt på 4 rigtigt store og en enkelt lille på ca. 5 kilo. Den største vejede 18,7 kilo efter den var renset. Imens man fik varmen på deko kom en stor hornfisk forbi men desværre var harpunen sikret så den undslap. Flot vrag der bestemt er flere "hele" dyk værd.
28/7 Zaritza 41 53 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Bandt på midt skibs i bagbordsside, fint klart vand med mere end 10 meters sigt dog noget mindre på bunden. Først en tur ned ned til agten og se skruen og se efter lidt torsk. Frem til stævnen langs styrbordsside ude på bunden hvor der var mange vrag dele blandt andet det store spil helt fremme. Ingen torsk større end 20-30 cm. Gravede lidt foran broen og fandt en tallerken og en lille kop/krus som blev sat frem så de kunne ses.
26/7 Robert S/S 40 51 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Loddet skulle ligge på bagenden men det lå 2 meter bagved roret på bunden. Vandet rimeligt klart med 2.3 meters sigt på bunden og op til 5 meter på toppen af vraget. Bundet på lige over roret på rækværket. Lige rundt på agter dækket inden Kim og Kristian kom ned. Mange nøgen snegle og en flot stenbider på æg. Nede omkring skruen og bagefter da de andre var gået op en tur ud til stævnen og kigge lidt der. Mange fine rejer og lidt rødtunger. Efter 40 minutter på bunden ved at kunne mærke kulden og op i det varme vand til lidt deko.
25/7 Polaris 29 45 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Ingen strøm og masser af brandmænd, 3-4 meters sigt på vraget som er en stor rode bunke med skibssider der ligger på kryds og tværs overalt. Svært at får hoved og hale på det. Lidt rundt over det hele, stævn næsten hel med stort anker ved siden af, motorrum med toppen af en cylinder og masser af lastrum med papir masse i. Brugte de sidste 5 minutter på at finde bundtovet som lå ca. midt i vraget. Mange forskellige nøgen snegle på vraget blandt andet 2 helt ens trådnøgensnegle der bare havde forskellig farve på spidserne den ene knaldrød og den anden skriggul og de sad med 10 cm afstand. En lille hummer blev befriet fra en af de mange net på vraget.
24/7 Otto S/S 30 25 Ud til stævnen og ned på bunden på stenrevet ikke meget derude og vandet lidt for uklart til den store tur. Tilbage langs styrbordsside og op igen.
24/7 Otto S/S 30 38 Flinke folk fra dykkertaxaen havde smidt anker på vraget så vi fulgte deres line ned og bandt på i modsatte side (bagbordsside midtfor) Fint vand med 4-5 meters sigt og kun en smule strøm henover vraget. Først rundt om skruen og så frem til stævnen. Ikke meget nyt men lidt nøgensnegle hist og her. Rart med lidt vand over hovedet.
5/7 Otto S/S 31 41 Lidt store bølger men ingen strøm. Bedre sigt i vandet end de sidste par måneder, nogle steder 6-7 meter. Der var bundet på lige over skruen i styrbordsside. Først ned omkring skruen fra styrbord og frem langs bagbord og kigge efter torsk. Et par små 2-3 kilos torsk lå under vraget. Stille frem mod stævnen, mange rejer og buskhoveder. Inde i mellem hydroiderne små nøgensnegle og nogle enkle store. Tilbage hen over vraget og en runde omkring agten.
3/7 Martina 25 28 Nitrox 48%, 5,7 l/min. Meget mere begroning i forhold til sidst ellers som det plejer. Stor torsk nede i hullet med roret.
3/7 Kullen 21 43 Nitrox 48%, 5,7 l/min. Klart vand ned til 14 meter hvor det også blev koldt. Lidt fisk og krabber men ellers ikke meget at skrive hjem om.
2/7 Undine 45 52 Nitrox 38%, 5,7 l/min. Hele vraget rundt og på indersiden på vejen tilbage helt fra broen og tilbage til bundtovet ved bagerste kanon. Kæmpe, kæmpe torsk inde i vraget, hovedet fyldte en døråbning. Næste for god sigt da man så bare begynder at tulle rundt og nyde synet.
2/7 Undine 45 51 Nitrox 38%, 5,7 l/min. Noget besvær med at binde på da loddet var røget om på den anden side af kølen og da det skulle trækkes op sad fast i alt muligt. Fint klart vand ned til ca. 44 meter med 10-15 meters sigt og under 44 meter 4-5 meter. Rundt på undersiden frem til stævnen og tilbage igen zigzag.
28/6 Otto S/S 31 38 Nitrox 48%, 5,7 l/min. Lidt sydgående strøm i overfladen og noget mere mod nord på vraget. 3-4 meters sigt og lyst på trods af tidspunktet. Små torsk under vraget lidt små rødtunger og lidt buskhoveder. Nøgensnegle de fleste steder. Lidt vind fra nordvest uden problemer.
26/6 Ukendt træskib 28 30 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Loddet lå ved agten lige ved siden af roret. En del flasker og potteskår i den ende. Frem til stævnen hvor der lå 2 store ankre og en kæmpe spil. Skibet meget faldet sammen men har været stort omkring 40 meter langt. Sejlskib uden motor. Rundt ude på bunden omkring vraget hvor der ligger mange vrag dele.
26/6 Undine 45 45 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Nede og kigge efter koøjer uden held, men dem der sidder i vraget er godt nok flotte. Rundt lidt inde i vraget og næsten helt fremme i stævnen hvor der ligger en del granater af stor kalibrer. Højt over vraget tilbage til bundtovet og binde af. Man kunne se vraget fra 23 meters dybde.
26/6 Undine 44 50 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Meget klart vand på vraget med 10-15 meters sigt, noget dårligere nede på bunden. Når man ikke har været i Østersøen noget tid skal man lige vænne sig til sigten, det er lidt for nemt. Der var bundet på næsten helt bagtil ca. 10 meter bagved bagerste kanon. Frem langs vraget lidt zig-zag til kobberhuset og tilbage på samme måde. Lidt småting hist og her. Mange store torsk i og over vraget.
25/6 Robert S/S 40 41 Nitrox 44 %, 5,7 l/min. Sigten måske en smule bedre og en smule mere strøm på vraget. Først over til bagbordsside og tilbage til skruen og kigge lidt på den og det store ror. Op og kigge lidt på hækken efter rødtunger, fandt en stor berggylt i stedet for. Bundet af og sat loddet over på den anden side af vraget.
25/6 Robert S/S 40 45 Nitrox 44 %, 5,7 l/min. Bundet på i styrbordsside på rækværket ud for styrmaskinen på broen. Vandet noget koldt og med 2-3 meters sigt hvor der ikke var rodet op. Først frem til stævnen over vraget så ned af bagsside til agten og rundt om den efter at have vist hvor der var bundet på i torsdags. Tilbage i styrbordsside til bundtovet og frem og rode lidt i bakken.
23/6 Robert S/S 40 60 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Sankt Hans aften, næsten vindstille, varmt og skyfrit. Dræget blev kastet på bagenden og der var bundet på rækværket foran "mudderhullet". 2-3 meter sigt på hele vraget. Masser af tid til at kigge efter små tingene, rundt på hele vraget både oppe og nede. Flere torsk en del rødtunger og forskellige nøgensnegle. Rejer overalt på vraget. Bundet af efter 42 minutter og op og lave lidt velfortjent deko i det varme vand. 16 grader i overfladen 6 på bunden.

Fin sejltur hjem ned omkring Bäckviken og til Vedbæk for at kigge på bål. Masser af bål og skibe imellem Vedbæk og Rungsted.
21/6 Otto S/S 31 30 Samme tur som første dykket bare omvendt og ikke helt frem til stævnen. Mange smådyr var kommet frem da solen lige var gået ned da vi hoppede i vandet. Mange rejer, buskhoveder, en torsk og stor stenbider på æg.
21/6 Otto S/S 31 25 Bundet på i bagbordsside ca. 10 meter fra agten. 3 meters sigt og en smule strøm i henover vraget modsat af overflade strømmen (1-1½ knob nord). Først frem til stævnen og tilbage til bundtovet derefter ned og kigge på skruen og tilbage igen og op efter 20 minutter på bunden.
18/6 Hven ved Bäckviken 11 20 Nede og fange lidt muslinger til de sultne gæster. Fint klart vand og lidt sydgående strøm. Mange muslinger og lidt flade på halvblød bund.
8/6 Anders Martin 23 51 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt bølger men ingen strøm og god sigt også på bunden. Ingen fisk man kunne spise alle var lige i underkanten og lå helt inden under vraget. Fin lille havkat under kølen bagtil. Ude på bunden omkring vraget så man flade bare for små. Fint dyk på trods af manglen på fisk.
3/6 Otto S/S 31 35 Nitrox 36%, 5,7 l/min. Samme som første dyk bare ingen fisk. Stor rød tunge under skruen ville ikke med op. Bandt af og fik en lille tur henover vraget med loddet.
3/6 Otto S/S 31 48 Nitrox 36%, 5,7 l/min. Lidt strøm ca. 1-1½ knob de første 12 meter derefter ikke meget. Sigt ca. 2-3 meter. Bundet på i bagbordsside bagtil. Først lidt rundt på over dækket og så ned under skruen i styrbordsside og over og skyde en fin torsk. Frem om stævnen og kigge lidt der. Efter at have sat makke af ved bund tovet nede og se efter flere torsk men der var tomt.
31/5 Trykkerdammen 15 59 Hård vestenvind og noget regn men tirsdags dykket skulle i gang lige meget hvad. Vandet fint dog ikke så god sigt. Masser af gode flade der dog var lige livlige nok så man ikke kunne fange dem med hånden. Ellers lidt små fisk som ulk, panserulk, snippe og stor tangnål. Først med strømmen nordpå næsten ned til udløbet og så med strømmen lidt dybere syd på et godt stykke forbi trappen og op på det lave og med strømmen nordpå igen.
6/5 Vest for Gäsakläven 35 60 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Fint dyk langs klipperne ved havnen. Mange krabber og fisk i revnerne. Stille og roligt.
6/5 Gäsaklävan 35 55 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Smidt i vandet ude imellem kæderne og vestpå ned til den lille havn. Meget fint og rigtig god sigt, mange sjove dyr og masser af fisk på stenene på vej ind mod havnen. Der blev set en Sankt Peters fisk som desværre var væk da jeg kom forbi.
5/5 Berggylter 27 30 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Ned igennem slugten og ud for at se efter oversete kammuslingen, fandt kun 5 stk. Kort dyk pga. lidt for gamle kalk. Blæste op efter dykket.
5/5 Gäven dropoff 42 55 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Smidt anker på knolden ca. 20 meter fra dropoff. Først hen over en "motorvej" og hen til væggen. Meget fint dropoff, fyldt med rødkoral og hundrede af fjerstjerner. Mange fisk oppe over klippen. Dropoff går lodret ned fra 16 meter til 42 meter, rimeligt klart vand med 5-7 meters sigt.
4/5 Gülskär 28 56 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Ikke så meget at skrive hjem om men en del fisk på det lave og en enkelt kammusling på det dybe.
4/5 Gäsaklävan 40 50 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Ned det normale sted, meget klart vand og masser af rørorm og små anemoner. Store hvalsperm (rørgople) omkring 2,5 meter lang. Ude op hjørnet hvor man kunne se langt omkring på de store klipper. Pæn sortvels sammen en taskekrabbe i en revne. Tilbage indtil hakket hvor der hang en bøje ca. 10 meter nede med en tejne nede på bunden. Den blev trukket op og lagt over til broen på vejen hjem. Meget tåget vejr så turen nede igennem fjorden var næsten uden landkending.
3/5 Berggylteskär 32 61 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Ude for at finde lidt kammuslinger til aftensmaden med stort held ude på det undersøiske skær. Lidt rundt efter fangsten for at se på de store berggylter og lede efter hummer, mange berggylter men ingen hummer. 9 grader i overfladen.
3/5 Skär 35 48 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Ned til der var jomfruhummer og så hen på klipperne, masse at se på. Meget stor cylinderrose og en masse fisk på vejen tilbage. Stor søtunge lige til sidst.
2/5 Berggylteskär 25 55 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Nord på ud omkring den store sten på bunden og rundt tilbage over hylderne, ret mange fisk og større berggylter. Oppe i bunden af kanalen flere meget store berggylter i en hule hvor der også var meget yngl. Stor blåstak 35-40 cm gik sammen med dem. Under en sten en pæn stor hummer som kiggede ud.
1/5 Gäven 20 50 Nitrox 45% 5,7 l/min. Ud mod øst ikke så godt og ikke så mange fisk.
1/5 Amasis S/S 40 40 Nitrox 45%, 5,7 l/min. 5-7 meters sigt, bundet på i agten i bagbords side. Først rundt om agten og tilbage så frem til broen lidt zigzak. Ellers ikke meget nyt ud over den falder mere og mere sammen. Fandt fint koøje af de kraftige firkantet men det sat fast.
30/4 Gäven 24 58 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Vandet lidt mere klart og masser at tage billeder af på væggen.
30/4 Berggylteskär 26 45 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Fint klart vand 8 grader på bunden og 10 i overfladen. Rundt og tage lidt billeder og se efter i forrådskammret. Masser af kammuslinger. Fine rødkoraller.
23/4 Ares S/S 35 40 Nitrox 46% 5,7 l/min. Meget fin sigt, selv om loddet stod 15 meter fra vraget kunne man se det rimeligt klar. Bundet på i styrbords side lige bag ved bakken. Fin sigt nogle småtorsk og ellers bare rundt i de fleste rum. Osteslæden var en osteslæde.
23/4 Hollænderen 42 40 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Fint klart vand og mange store torsk rundt på vraget. En stor stime fik hvirvlet en masse mudder op i starten. Bundet på i stævnen.
22/4 Nordeney S/S (næsten) 48 8 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Nede for at binde desværre ikke noget vrag i nærheden, flot mudderbanke uden liv.
22/4 Wacht S/S 43 45 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Rundt i krogene, så flere lamper i agten meget flotte. Mange koøjer overalt på vraget, sidder desværre fast. Inde og rode lidt i stævnen uden det store held, små koøjne med meget tykt glas og klap.
22/4 Wacht S/S 43 45 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Loddet ca. 15-20 meter fra vraget og fandt først vraget efter 5 minutters søgen. Bundet på midtskibs i bagbords side. Først tilbage til agten og så under dæk frem mod stævnen. Mange sjove ting og store torsk overalt på vraget.
26/3 Breeze 48 35 Nitrox 39, 5,7 l/min. Stadig fin sigt. Ude og kigge på stævnen som er faldet lidt sammen men der ligger 2 (3) meget store ankre med kæde derude. Ellers bare rundt og beundre det flotte vrag og de mange ting på det. Blandt andet den store motor og kedel.
26/3 Breeze 48 31 Nitrox 39%, 5,7 l/min. God sigt, først ud omkring bagenden som var spredt ud sammen med lasten uden at opdage at jeg var kommet rundt om den. Oppe omkring maskine skulle vi lige beundre detektivens fine fund for at tage billeder af det. Desværre var der en del vand inden i kameraet så billederne blev ikke til noget. Masser at se på i det klare vand og masser af ting på vraget af interesse.
25/3 Hohenhörn 47 35 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Nede omkring bagenden meget flot men ikke så meget dyreliv. Lidt rundt inden i broen til sidst omkring styremaskinen.
25/3 Hohenhörn 50 35 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Rimelig sigt bundet på masten foran broen så man startede på 35 meter. Lidt rundt på broen og agten ikke så meget nyt der. Sigten omkring 4-5 meter, meget stort vrag.
20/3 Otto S/S 31 36 Nitrox 45% 5,7 l/min. En del strøm i hele vandsøjlen og ikke særligt klart vand på vraget. Ganske varmt for årstiden på bunden med omkring 8 grader. Kun et par tunger en ille sej og nogle småfisk. Flere nøgensnegle. Lygte var ikke opladt så den gik ud efter 14 minutter og resten af dykket forgik med backuppen som var med for første gang. Sikkerhed avler uheld.
30/1 Kronborg 27 46 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Fint vejr, ikke for meget vind, men lidt klamt. Vandet fint og meget klart med omkring 5-7 meters sigt overalt, måske en smule mere uklart på det lave. Noget strøm mod nord så der skulle laves lidt når man skulle ligge stille og tage billeder. Ikke meget bundliv og man kunne se at der havde været meget kraftig strøm som havde taget alt løst med sig. Blitz virkede fint dog skal den stadig underbelyse med ca. 1 blænde.
29/1 Robert S/S 38 35 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Dejligt vejr men noget koldt omkring minus 5 grader i havnen. Vandet ikke så klart med højest 2 meters sigt. Men når man nu bare skulle rundt og prøve kamera (Birthes) med intern blitz og makro gør det ikke noget. Hele vraget rundt stille og roligt mange nøgensnegle og rejer hele vejen rundt. Omkring 7 grader på bunden og 3-4 i overfladen. Rimelige billeder i betragtning af kamera og blitz. (Nikon Coolpix 5200) men mangler manuelle indstillinger så man kan få mere dybdeskarphed.
27/1 Helsingør 10 15 Nitrox 42% 5,7 l/min. Klart vand på det lave, _meget_ strøm ude ved skrænten, så meget at man ikke kunne svømme imod det. Sjovt at se tang og ålegræs fise forbi i fuld fart imens man lå i det stille vand. Ud på ca. 10 meter hvor strømmen havde fat i bunden og hvirvlede sand og mudder op så sigten til tider var meget ringe. Skulle nok have haft skiftet kalk inden disse anstrengelser da det var svært at få pusten igen. En lille puster i overfladen på den "rigtige" side af strømmen og alt var fint igen.
15/1 Robert S/S 37 24 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Efter til stævnen langs bagbordsside og kigge på småting. På vejen tilbage langs styrbordsside gik lygten tør for strøm lige det mørkeste sted. Tog et minut at finde makker igen. Tilbage til bundtovet og binde af. Op til solskinnet og den varme kakao med rom.
15/1 Robert S/S 36 36 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Endelig en dag med perfekt vejr, næsten ingen vind og højt solskin. Tre både afsted til Robert hvor 2 andre kom til i løbet af formiddagen. 1½ knob strøm mod nord i overfladen de første 7-8 meter. Vandet meget mælket ned til ca. 27 meter derefter mere klart med 2-3 meters sigt på vraget. Næsten ingen lys på vraget. Bundet på i styrbords side i bagerste redningsbåds stativ. Rundt om bagenden og frem til styremaskinen. En del nøgensnegle og rejer. Af fisk var der buskhoveder, rødtunge, hårvarre, glyser, torsk. Tilbage til bundtovet og sætte Kirsten af, derefter frem til stævnen og tilbage igen.
9/1 Kronborghullet 16 50 Nitrox 45% 5,7 l/min. Dagen efter orkanen, fint vejr ikke meget vind og hverken bølger eller strøm. Vandet var dog noget uklart med max 2 meters sigt. Der var rørt godt om i suppen. Test af Rebreater og Ikelite blitz. Begge dele virkede fint dog skulle man skrue 2 blænder ned for blitzen, ingen udfald. Ikke meget liv men et par tangsnarre, skrubber og nøgensnegle blev det da til. Efter at have været i vandet er det godt at komme op til cacao og rom det kan kun anbefales.
2/1 Kronborghullet 27 40 Klart vand med 10 meters sigt på det lave. Ude for at teste nye batterier i foto, TTL virker stadig ikke. Diverse småfisk nogle gode skrubber og lidt bunddyr. Uklart vand på det dybe kun omkring 2 meters sigt. Fandt et lokum af fin kvalitet.