Logbog for 2003

Dato

Sted Dybde Tid Note
27. Dec Helsingør, trykkerdammen 12 30 Nitrox 45% 5,7 l/min. Hård vind og lidt bølger. 3-4 meters sigt og lidt nordgående strøm. Ikke mange fisk kun et par små rødspætter og lidt kutlinger. Ud forbi vraget og tilbage igen.
24. Dec Bastrup Sø 5 25 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Juledyk, ikke meget at se på bunden, mere end 1 meter mudder og dyng. Inden på skrænten lidt mere, mange store muslinger og en enkelt krebs. Vandet 4 grader og 2-4 meters sigt hvor der ikke havde været nogle før.
23. Dec Robert S/S 38 32 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Dejligt vejr og ingen strøm hverken på overfladen eller på bunden. Ikke så klart vand max 2 meters sigt. Loddet lå lige imellem de 2 redningsbåds holder i bagbordsside. Bundet på den ene af dem. Første lidt rundt omkring broen og derefter frem langs bagbordsside til stævnen for at kigge efter nøgensnegle på de net der sidder der. Der var nogle stykker men ikke mange som der plejer at være. Tilbage til broen langs bagbordsside og så over på styrbordsside ned langs siden der til lige før bagerste lastrum. Tilbage til bagbordsside og frem til bundtovet. Ikke meget liv på vraget kun ganske få småfisk og intet spiseligt.
13. Nov Otto S/S 31 40 Nitrox 47%, 5,7 l/min. Noget vind fra syd og kraftigt nordgående strøm, ikke så store bølger pga. strømmen. Der skulle bides godt sammen om mundstykket for at holde det i munden de første 6 meter, men under 6 meter ikke meget strøm. 2-4 meters sigt på vraget og kun små rødtunger og torsk. Få nøgensnegle hist og her. Hele vraget rundt, først ned omkring skruen og frem over stævnen. Bagefter samme tur bare på bunden ved stævnen og over vraget ved skruen. Stimer af småfisk på bunden. Meget svært at lave langsom opstigning de sidste 4 meter pga. af de 2-3 knobs strøm.
28. Okt Sharm 13 53 Natdyk, meget klart vand og mange forskellige dyr. 3 forskellige blæksprutter, stor slimbændelorm, kæmpe brun og hvid fladorm.
28. Okt Thomas Reef 27 51 Strømdyk denne gang med strømmen, rigtigt godt. Så en fin hvidtippet revhaj nede i det blå lige ved revkanten. Turbulens nede i sydenden så tæt ved revet var strømmen den ene vej og lidt ude den anden vej.
28. Okt Woodhouse Reef 31 47 Strømdyk (mod) ikke så stærk men imod. Meget fint dropoff og klart vand. Ikke noget nyt. God lang svømmetur. Op i store bølger.
28. Okt Jackson Reef 28 49 Krafigt vind så vi ikke kunne på ydersiden men fin væg i syd også. Mange småfisk og nogle hundehovedemakreller ude i det blå en af dem kom rimelig tæt på. Mange dragefisk og et par blåplettet rokker. Fin stor skopionsfisk.
27. Okt South Lagoon 10 50 Natdyk, noget slidt rev men lidt pudse rejer, kæmpe triggefisk (grøn), slimpølser, 8 armet blæksprutte, store stimer småfisk.
27. Okt South Lagoon, Tiran 22 50 Strømdyk, ca. 1 knob medstrøm så det var bare at læne sig tilbage og nyde synet af de mange fiskestimer der kom forbi. Skildpadde kom imod os helt tæt på. Strømmen var noget stærkere end beregnet så vi fik lige klaret alle tre dykkersteder på samme dyk.
27. Okt Ras Muhammed 24 60 Fint dyk lidt kedeligt på midten men ellers fine koraller og små fisk.
27. Okt Ras Muhammed 27 54 Meget klart vand især på den første del af turen hvor der var en fin stime store barracudaer og masser af andre fisk ude i det blå imellem de 2 rev. 2 skildpadder den første over os i det blå og den anden sad og spiste stille og roligt. Noget strøm i alle retninger men fint sigt.
26. Okt Shab El Utaf 11 27 Natdyk, blæksprutter, blæk og søpølser.
26. Okt Thistlegorm S/S 27 44 God strøm, først med strømmen ned til maskinen og så frem igennem vraget stille og roligt, stort set i alle rum. På styrbordsside fremme en stor stime hestemakeller man kunne komme tæt på. Efter en tur i bakken ud og kigge på fisk foran stævnen bla. En meget stor tun, nogle snappere og stimen med hestemarkeller.
26. Okt Thistlegorm S/S 29,5 52 Nede omkring kanoneren hvor der var en fin stime barracudaer på vej tilbage uden omkring lokomotivet og så ind igennem lastrummene til fronten. Flere skopionsfisk omkring broen. Fine glasfisk lige foran luftværnskanonen. Ingen strøm
26. Okt Thistlegorm S/S 30 35 Lidt strøm hen over vraget. Tidligt om morgen så der var ikke så mange andre. Igennem alle last rummene og ned omkring skrue/roret hvor der stod en stor stime hestemarkeller.
25. Okt Shab Ali 15 40 Natdyk, fine ål og lidt krebsdyr. Hurtige søpølser der forsvandt under sten når der kom lys på dem. Også mange små 8 armet blæksprutter.
25. Okt Kingstone (Sara H) 20 60 Meget strøm på vraget og det første stykke tilbage mod båden, ellers intet. Først op omkring maskinen og derefter ned mod agten mod strømmen på bagbordsside. Med strømmen væk fra vraget. Omkring 100 meter fra vraget vragrester fra et andet skib blandt andet stor skrue på aksel. Mange fisk i alle størrelser og meget flotte koraller på det første stykke ved vraget.
25. Okt Little Crack 22 54 Sejlet ud til ravet og svømmede hjem igen igennem kanalen. Mange fisk igen, store kuglefisk med både med og uden pigge. Med strøm igennem kanalen meget flot med mange koraller og en flot blåplettet rokke.
25. Okt Dunraven 28 57 Ingen glasfisk i vraget men fin sigt. Medstrøm på vejen tilbage til hullet, men ellers modstrøm til tider kraftigt. Flot stor stenfisk på vejen tilbage.
24. Okt Shab Mahmud 8 49 Natdyk ikke meget ved korallerne men mange sjove fisk og både 8 og 10 armet blæksprutter. Malleagtig fisk mørk med mange skægtråde. Meget store eremitkrebs pyntet med anemoner.
24. Okt Stingray Station 22 54 Nogle blå plettet og 4 Napoleonsfisk, den ene meget stor. Ellers mange fisk.
24. Okt Temple, Sharm 25 52 Introdyk, meget fint mange fisk blandt andet grå muræne, stor koralbars og mange klovnfisk. Et par fine koral toppe med mange rødbarser omkring inden under den ene et meget stor Sinaifisk. Vejret perfekt ingen vind og ca. 25-30 grader.
12. Okt Robert S/S 36 43 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Noget mere vind fra nordvest og lidt strøm på bunden ellers det samme. Først frem til stævnen på styrbordsside og derefter tilbage henover vraget til broen/maskinen. Sidst på dykke ude og grave lidt mudder i bagenden af vraget.
12. Okt Robert S/S 38 37 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Klar sol og ikke meget vind. En smule strøm i overfladen, en lille knob mod syd. Vandet noget grumset i overfladen og ned til ca. 14 meter. Under 16 meter ingen strøm og god sigt ca. 4 meter. Rundt om broen og tilbage langs bagbordsside til skruen. Mange nøgnesnegle, især Mange store busknøgnesnegle på nettene på styrbordsside fremme ved stævnen. Mange hvillinger på vraget.
5. Okt Minestrygeren M575 26 40 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Samme som sidste dyk, fik set rigtigt mange nøgensnegle. Efter 32 minutter til ved bundtovet bare for at se det forsvinde i en mudder sky ud over bunden. Kunne godt have indhentet det men ville vente på det sidste hold der skulle binde af kom tilbage og følges med dem op. Fandt dem ude i stævnen efter et par minutter. Efter lidt forklaring om problemet fri (problemfri) opstigning og fundet af båden igen under i minut.
5. Okt Minestrygeren M575 26 53 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt vind fra vest og strøm mod syd de første 3-4 meter. Vandet klart med 6-7 meters sigt. Bundet på lige bagved kanonen i et ikke stabilt stykke jern. Først ned omkring hækken, mange nøgensnegle overalt på vraget især trådnøgensnegle var over alt på vraget og kunne tælles i tusinder. Også nogle store nogle ind imellem. Tilbage til kanonen og en tur rundt om stævnen hvor der lå nogle tændsatser i en kasse. Mærket med "brennzeit 7-9½ minutten". Fint dyk.
28. Sep Cimbria 20 35 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Klart vand over 17 meter men ellers meget uklart. Mange store kutlinger og nogle små torsk. Fin sigt over sandbunden ud mod stævnen og omkring skovlhjulene. Fandt et par fine hængsler i sandet.
28. Sep Ved Fløjten 15 8 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Nede for at se efter vraget uden held. Kun sandbanker og meget strøm hen over bunden.
28. Sep Emil Rezlaff 32 50 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Noget strøm mod nord i hele vandsøjlen, ca 1- 1,5 knob. Bundet på lige ved bord i styrbordsside. Ikke meget sigt max. 2 meter og ikke mange fisk (2 flade) Mange rødtunger inden under vraget hvor man ikke kunne nå dem. Ny nøgensnegl ligesom en lille rød skovsnegl ude på bunden. Hele vraget rundt både på bunden og oppe. Nogle få torsk og en sej rundt omkring på vraget.
16. Sep Helsingør, Trykkerdammen 16 57 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Fint vejr og god sigt hvor der ikke havde være andre. Mange flade men de var meget nervøse og ikke til at komme tæt på. Meget yngle og et par små muller. Mange små tangnåle i ålegræsset.
14. Sep Emil Rezlaff 31 27 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Nede for at binde af efter den svenske kystvagt havde været forbi for at oplyse at de synes det var en dårlig ide at ligge der i tågen. Lige rundt på vraget for kigge efter fisk uden held. Alle fisk var væk dog var der nogle rødtunger langt inden i vraget som ikke kunne tages. Tågen lettede da vi sejlede ind til Helsingør.
14. Sep Emil Rezlaff 33 45 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Ned og binde på i det klare vand, lidt strøm mod nord de første 7-8 meter ellers ikke noget. Bundet på i bagbordsside 3-4 meter bagved knækket. Igen en stor stime sej som man kunne komme helt tæt på så man nogle gange var helt væk i fisk. Fiskene forsvandt lige så snart man fik tændt lygten. Først ud over bagbordsside for at kigge efter tærber uden held dog var der nogle store rødspætter som fik lov til at ligge. Så tilbage hen over stævnen hvor der var masser af torsk i hullerne. Oppe på broen ikke langt fra bundtovet en stor rødspætte og kniven blev fundet frem. Rødspætten forvandt i samme øjeblik kniven kom ud af skeden. Rundt om bagenden for at kigge efter spisefisk nu kniven var fremme, uden held. Kniven pakket væk igen og ud for at se efter tærber igen. Ret langt fra vraget på noget mudderbund en kæmpe af en rødspætte (60 cm) Kniven fundet frem igen og stukket i hovedet på den, først kun halvt igennem, man måtte svømme kniven igennem den samtidigt med den sprællede rigtigt meget og sigten blev nul. Ud af mudder skyen samtidig med at gå i deko. Brugte 3-4 minutter på at prøve at finde tilbage til vraget (fandt et net Allan havde tabt i onsdags med 2 krabber i) uden held og tog en fri opstigningen med et par minutters deko under strømmen. Sprang 2 minutters deko over og gik op direkte fra 10 meter for ikke at komme for langt væk i strømmen da sigten over vandet ikke var mere end 100 meter. Kom op ca. 30 meter fra båden blev hentet. Computer i gaugemode men det var fisken værd.
13. Sep Martina (Broen) 22 17 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lige rundt om vraget i det klare vand med over 10 meters sigt. Derefter en tur i kaptajnens kahyt hvor der var en stor torsk på hans toilet. Nede under også klart vand, stadig ost og kød i køleskabet. Vraget meget mere bevokset end sidst. Dejlig dag på havet.
13. Sep Stenfragteren 29 55 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Meget mere klart vand på vraget. Først hen og se om det var flere stykker af klokken uden held. Der efter rundt og kigge på huller, masser af torsk også rigtigt store, langer, stimer af glyser, rejer og nogle troldhummer ikke helt magen til dem i lysekil. Sidst på dykket nogle havkatte og rødtunger.
13. Sep Stenfragteren 29 46 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Klart vand ned til vraget men noget grumset på det, der havde været lidt muddersvin på det først. Mange store torsk og taskekrabber overalt på vraget. Ca. midt på vraget i styrbordsside en stykke af klokken med bokstaverne "BE" måske for Bergen. Havde fat i flere torsk men kunne ikke få halet dem ud af hullerne. Lidt mere klart vand sidst på dykket men ikke nok til video.
10. Sep Emil Rezlaff 32 35 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Stadig meget klart men ingen sejer, mange flere rødtunger var kommet frem i mørket, var desværre forsvarsløs ellers kunne man nemt have taget 20 store tunger. Store torsk under broen. Masser af morild lige over vraget. Også mange små hårvarre var kommet frem.
10. Sep Emil Rezlaff 33 40 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Regnvejr og tørdragt så det gik. Lidt strøm i overfladen mod nord og sydgående på vraget. Meget klart vand med over 10 meters sigt overalt. Meget stor stime sej på vraget da vi kom ned, dækkede næsten hele vraget. Mange rødtunger og små torsk på vraget. Strømmen tiltaget i overfladen efter dykket.
30. Aug Rågeleje 6,5 63 Fisketur men ikke mange fisk i spisestørrelse en sletvarre og en rødspætte blev det til. Meget yngle overalt i store stimer. Ellers kun store tangnåle, ulke og snipper.
26. Aug Otto S/S 31 56 Nitrox 50%, 5,7 l/min. Strøm i overfladen mod nord ned til ca. 12-14 meter ikke over en knob. Ikke så klart vand, omkring 2-3 meters sigt. Først ned langs styrbordsside og ned til skruen/roret for at kigge efter fisk, ingen store torsk men en fin lange som har været der i snart et år, om et par år er den stor nok til at komme med hjem. Tilbage på kryds og tværs over vraget for at kigge efter rødtunger men der var kun nogle små nogle. Efter at have sat makkeren af ved bundtovet ned omkring stævnen hvor der var en fin hårvarre på en sten. Oppe på stævnen mange flotte hydroider og store trådnøgensnegle. På vej tilbage mod bundtovet var et par store rødtunger som gav lidt blod på tanden og jagten gik op på broen hvor der var nogle flere. Efter 50 minutter på bunden hen til bundtovet og op i varmen.
24. Aug Otto S/S 32 53 Nitrox 50% 5,7 l/min. Lidt blæst men ikke store bølger, en smule strøm i overfladen og klart vand ned til ca. 20 meter. På vraget omkring 3-4 meters sigt. Bundet på i bagbordsside ved bakken samme sted som sidst. Ikke mange rødtunger på vraget kun et par stykker store nok. Nede omkring skruen en stor torsk man kunne lokke frem omkring 4-6 kilo. En lille lange samme sted. Oppe på vraget en stime store sej. Noget koldt efter 45 minutter i 9 grader i en 5 mm. våddragt. Flot på tovet omkring 10 meter med god sigt og mange brandmænd med hvillinger i.
19. Aug Otto S/S 31 50 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Ingen strøm ned til vraget en lille halv knob på vraget i mod nord. Bundet på forrest i bagbordsside. Ikke så god sigt ca. 2-3 meter. Først ud på bunden i styrbordsside for at se efter tærber med mistede makkerne på vejen, tilbage til stævnen og have fat i dem igen. Tilbage over vraget mod bagenden og ned rundt om skruen/roret. Op på vraget igen og tilbage til bundtovet og sætte makkerne af. Masser af store rødtunger overalt på vraget og ikke noget at forsvare sig med. Også nogle store sej kom ind over vraget.
18. Aug Robert S/S 39 35 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Stadig ingen strøm men lidt mere mørkt på vraget. Først bagud for at komme ned til skruen og roret med på vejen. HID lygter er gode har dog den ulempe at bare gå ud når de går tør for strøm og efter 4 dyk på samme ladning kunne den ikke mere, så i skæret af makkerens nefablænder rundt om ror og skrue og op langs styrbordsside over masten og frem til broen og hen til bundtovet. Op og lege med lidt brandmænd omkring tovet.
18. Aug Robert S/S 40 36 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Ingen vind igen strøm, ned for at binde på loddet stod 5-6 meter fra vraget men snoren gik ind over det så det var bare at hale ind og bind på den forreste redningsbåd holder i bagbordsside. Vand rimeligt klart med omkring 4-5 meters sigt. Først over styrmaskinen til styrbordsside og lige over nettet og ned på bunden på vejen ned nogle nøgensnegle og en rødspætte i et net der blev befriet hvor efter den gled med os ud mod stævnen for at sætte sig fast i et andet net og blive sat fri igen for igen at svømme ind i et net. Op af stævnen og kigge på de mange nøgen snegle der sad der. Tilbage igennem en stor stime fisk af små torsk og hvillinger. Ad styrbordsside ned til agten og så frem over skorstenen tilbage til bundtovet. Makker sendt op og så tilbage til agten og kigge efter lidt fisk, lidt rødtunger hist og her. Ingen strøm på vejen op så man bare kunne glide og langs bundtovet og svømme ud og kigge på brandmændene og deres besætning af hvillinger.
10. Aug Otto S/S 31 48 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Lidt mere strøm overfladen men ingen på bunden, stadig klart vand med omkring 10 meters sigt på toppen og styrbordsside. Først ud på bunden til stenrevet på styrbordsside hvor der var en stor Tærbe som var noget kælen. Krummede fint ryg når den blev kløet. Rullede sig sammen som et pindsvin når den blev løftet op. Frem langs stenrevet til stævnen. Tilbage til bundtovet og ned på bagbordsside men der var sigten ikke så godt.
Man kunne se vraget fra ca. 12 meters dybde og fra omkring 15 meter kunne man se hele bagenden på det.
10. Aug Otto S/S 32 52 Nitrox 40%, 5,7 l/min. Noget strøm på bunden men ikke noget i overfladen. Loddet lå 3-4 meter fra vraget i bagbords side. Bundet på i bagbordsside agter. Meget godt sigt med omkring 10 meters sigt. Flot stime sej på vraget som man kunne komme tæt på så længe man ikke brugte lys. Først rundt om agten og frem langs styrbords side og rundt om stævnen, fandt gamle flaske og et kobberkrus på bunden. Rundt om stævnen og op på toppen af vraget. På kryds og tværs tilbage til bundtovet. Sidste tid på sten revet på bagbordside hvor der var lidt rødtunger og halvstore krabber.
3. Aug Hven Vest 8 31 Stille dyk rundt på sandbunden og i ålegræsset, fine hornfisk i overfladen, ellers ikke meget ud over en masse yngel overalt. Sidst på dykket uden bly for test, det kunne lige lade sig gøre hvis man ikke trak vejret helt ind. (med lygt)
3. Aug Hven Prammen 26 20 Nede for at binde af og kigge efter tabt blybælte og til sidst en tur ud over bunden sammen med bundtovet.
3. Aug Hven Prammen 27 32 Nede og binde på, en del strøm ned til ca. 8-10 meter ellers ingen. Bundet på nordvestlige hjørne. Mange meget store sø anemoner og nogle halvstore torsk. Ellers som normalt lidt glyser, havkarusser og rødtunger under vraget. Første vente på makkere omkring bundtovet, derefter vraget rundt og igennem det i begge ender. Sigt omkring 3 meter og ca. 10 grader på bunden.
30. Juli Skær efter Basse Ménéhom, Camaret, Bretagne 32 31 Store bølger der kunne mærkes ned til ca. 30 meter, klart vand og mange fisk af forskellige slags, ikke noget nyt ud over nogle halvstore sej og lubber. Makker brugte ret meget luft så allerede efter ca. 10-12 minutter meldte han 100 bar. Op omkring toppen til sidst til han gik på reserven og derefter op til deko efter at have skudt deko bøje af.
29. Juli Skær før Basse Ménéhom, Camaret, Bretagne 30 32 Stentop med top på ca. 12 meter og 30 meter omkring. Mange store fisk og havål. Mange store blåstakke og rødnæb. Rigtigt store berggylter overalt. Klart vand med over 10 meters sigt og lidt søgang på toppen af klippen. Lille mærkelig fisk med "omvendt" hale smuttede ind under nogle sten. Både store og små havål. Ingen tegn på nøgensnegle.
28. Juli Basse Ménéhom, Camaret, Bretagne 29 35 Undersøisk klippe imellem 7 og 40 meter. Mange fisk, skægtorsk, bergylter, savgylter og rødnæb/blåstak. Flere blåøjet krabber, store rejer og et par pyntekrabber (store) imellem stenene. Til sidst på dykket 4-5 store (1 meget stor) havål (conger ål) Lidt bølger og temp på 14 grader i vandet, klart vand med omkring 10 meters sigt. Ingen nøgensnegle.

På vej ind i havn en munter delfin der kom op ved siden af båden så man kunne klappe den. Den fulgte os helt ind til havne pladsen og var helt tæt på os i ca. 15 minutter.
20. Juli Otto S/S 32 40 Noget mere strøm i overfladen omkrig 1½ knob, men kun ned til 7 meter. Først fremme mod stævnen (flere overfald og dertil nødværge) kiggede lidt mere efter koøjer som sidder langs siderne. Tilbage langs styrbords side og ud på bunden for at finde Stens blylomme fra sidst. Den lå stort set hvor den skulle på sandet. Op til deko hvor strømmen havde taget til og var nu ca. 2 knob. Op til sol og kølig øl (Sten gav).
20. Juli Otto S/S 32 38 Ned og bind på i agten på bagbordsside. 1 knob strøm i overfladen ned til ca. 7 meter, klart vand lige over vraget så man kunne se hele bagenden af vraget fra ca. 14 meters dybde. Vandet lidt mere uklart på vraget og på bunden med ca. 4-5 meters sigt. Mange småtorsk i bagerste lastrum (næsten fyldt) som trak væk fra vraget da jeg kom frem igennem dem. En lille stime sej fulgte med rundt på turen. Fine nøgensnegle spredt over vraget og et par stenbidere hist og her. Overfaldet af et par rødtunger og nødsaget til lidt selvforsvar. Nede bag roret en stor taskekrabbe.
10. Juli Otto S/S 32 36 Bølgerne havde lagt sig lidt men strømmen taget til i overfladen men stadig den samme på bunden. Hele vraget rundt på bunden og derefter op på toppen for at finde fisk. Det blev til ising, rødspætter og flere rødtunger. Op igen til deko nu må det være slut med luft.
10. Juli Emil Rezlaff 32 43 Lidt bølger men ikke ret meget strøm i overfladen men ret meget på bunden så der var meget turbulens på vraget. Strøm var nordgående også på bunden sikkert fordi den lige var vendt. Lidt rundt på hele vraget og fiske rødtunger, desværre sad mange hvor man ikke kunne nå dem, de feje svin. Lidt rigeligt deko men sådan er det jo med luft.
8 Juli Otto S/S 32 33 Stille vejr og næsten igen strøm, klart vand med næste 7-8 meters sigt på vraget. Bundet på i styrbordsside bagtil. Først frem over vraget til stævnen hvor der var flere rødtunger og 2 flotte stenbidere, mange flotte nøgensnegle overalt på vraget. Derefter tilbage til agten og ned om skrue og ror og tilbage til bundtovet.
6. Juli Otto S/S 31 38 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Ned omkring skrue og ror, en flot stime sej ind over vraget til sidst.
6. Juli Otto S/S 32 45 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Fint klart vand med 6-7 meters sigt, ikke noget strøm i overfladen men lidt syd gående på bunden. Bundet på i styrbordsside lige foran bageste lastrum. Først rundt på øverste del af broen og frem til bakken. Over og hente blybælte på bagbordsside og ud på stenrevet der. Mange nøgensnegle af alle typer og lidt småfisk. Mange rødtunger så langt inden at man ikke kunne nå dem.
1. Juli Hven, Nordborg 21 45 Fin sigt ned til ca. 16 meter. Nogle få fisk og nøgensnegle. Flotte søsole.
29. Juni Hven Prammen 27 21 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Det meste af vraget rundt, først ned til den lave ende hvor der var en flot nøgensnegl og en meget stor torsk under vraget. Hen over vraget til høj side og ind under det og op igennem kanalerne. Mange flotte sø anemoner, store i mange farver. Igennem last rummet tilbage til bund tovet og lidt rundt omkring det.
29. Juni Hven Prammen 27 23 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Dejligt vejr og ingen vind, let strøm i overfladen mod nord. Meget klart vand til ca. 15 meter derefter 2-3 meters sigt. Lidt rundt på den høje ende, mange flotte søanemoner og sabellaer. Rødtunger under prammen.
27. Juni Robert S/S 38 21 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Betydeligt bedre afbalanceret med 3 kg mindre. Rundt om bagenden neden om roret og op på toppen. Stor og helt rød stenbider på toppen af nødstyremaskinen. Lidt koldt i starten med 5 mm våddragt men dejligt at komme op over 18 meter hvor vandet er ved at være varmt.
27. Juni Robert S/S 41 23 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt strøm i overfladen ellers ikke noget. 2-3 meters sigt og meget fnulller i vandet. Bundet på pullert foran bagerste lastrum i bagbords side. Først hen over masten til styrbords side og frem til stævnen langs bunden. Nettet hænger stadig ud over siden og skal skæres mere ned. Store kam muslinger på bunden ved stævnen. Oppe på toppen imellem ankerne en stor torsk der hurtigt forsvandt. Tilbage over vraget hvor der var en stor stime glyser. Lige nede og se til nettene ved siden af skruen men de er næsten væk. Overalt på vraget mange flotte nøgensnegle.

For meget bly på til våddragten (8 kg) skal bruge 5 kg i alt.
24. Juni Kronborg hullet 16 35 Hård vind men læ bag Kronborg. Ingen strøm og 3-4 meters sigt hvor der ikke var rodet op. Så en stor ål og nogle flade. På det lave lidt snipper og tangnåle.
17. Juni Kronborg hullet 22 63 Nitrox 44%, 5,7 l/min. En del strøm imellem 7 og 17 meter ellers fint, mange fladfisk og lidt torsk i sukkertangen. En lille busknøgensnegl hvid med 6 buske på lidt tang. Første dyk i år i våddragt.
10. Juni Hven Prammen 27 41 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Noget uklart vand på vraget ikke mere end 2 meters sigt på toppen. På toppen flotte nelliker, dødningehånd og et par nøgnesnegle. Under vraget en del glyser og en torsk på 3-4 kilo. Ellers som normalt med mange flotte anemoner og nøgnesnegle.
7. Juni Hven Prammen 26 30 Nitrox 42%, 5,7 l/min. 2-3 meters sigt, ingen spise fisk men en lille flok Glyser under vraget. Mange flotte anemoner og 3 forskellige slags nøgensnegle. Fin havedderkop.
7. Juni Robert S/S 38 40 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Ikke mere end 2 meters sigt, lidt strøm henover vraget fra nord. Bundet på bageste mast. Tilbage på vraget ned omkring skruen og frem over vraget til spillet imellem forreste lastrum. Lidt nøgnesnegle og andet på vraget.
31. Maj Berggylteskär 32 57 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Lige ude og få styr på skæret, man kan rundt om det begge veje, masser af kammuslinger på det øverste på bagsiden.
31. Maj Amasis 43 40 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Bandt på i bagbordsside lige ved bakken, rundt på vraget, ned af styrbordsside broen slutter og over hvor der var bundet på sidst, til igennem svalegangen til bundtovet. Lidt rundt under bakken før tiden var gået. Ved bundtovet den største sandwich nogle sinde set, nederst Rune i midten Trine og øverst Bent.
30. Maj Gäven 25 50 Nitrox 43%, 5,7 l/min
29. Maj Gäven 37 50 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Ud bag ved de nordlige klippe knolde hvor der var dybere end andre steder omkring skæret, nok omkring 40 meter. På vejen op ad væggen meget klart vand og flotte klipper med søpunge og deri blandt nogle fjerstjerner, hummere og masser af krabber. Tilbage på plautoet mange store berggylter i parringslege.
29. Maj Berggylteskär 32 50 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Lige ude og se hvordan noget af det ydre skær hænger sammen, man kan svømme rundt på det yderste. Ellers lige som sidst dog var der ikke mange kammuslinger tilbage. Rød pudestjerne på vejen tilbage. Mange berggylter i parringslege på det lavere vand.
28. Maj Berggylteskär 31 60 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Lige ud og tage billeder af nogle røde hornkoraller, kammuslinger og fjerstjerner. Fint dyk der blev afsluttet med at se berggylternes parringsdans. Meget godt dyk.
28. Maj Gäven 25 67 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Fint stille dyk med foto, først langs bunden hvor der var krabber, troldhummer, hummer, hårvarre, torsk, diverse andet som der skal være.  På vejen tilbage midt på klippen masser af nøgensnegle og søpunge. På det lave under båden mange store berggylter der jagtede hinanden, store stimer af savgylter.
27. Maj Berggylteskär 32 75 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Ankret op i den østlige ende af øen i læ for vind og bølger. Efter at have sikret ankret ud mod kammuslings stedet og efter ca. 15 minutter totalt faret vild og ud på nogle steder jeg aldrig har været før og sikkert aldrig kommer igen. Men der var meget flot med dødningehånd, bægerkoraller og rød hornkoral over alt i det klare vand. Ikke mindst var der utroligt mange kammuslinger så nettet blev hurtigt fyldt. Efter ca. 50 minutter endelig noget jeg mente at kunne genkende og ja lige pludselig er man på kendt grund igen. Ud til "hjørnestenen" hvor der også er mange røde hornkoraller og så lige en "genvej" tilbage til båden og så var jeg væk igen. Fandt en sten der gik op til ca. 7 meter og fik lavet det opsparet deko og så op og kigge hvor jeg var. Efter et par kig og ca. 15 minutter på det lave langs skæret tilbage i båden med ca. 8-10 kg kammuslinger.

Et rigtigt godt dyk på trods af alt.
27. Maj Gülskär 28 52 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Nede og hente lidt kammuslinger, så også en fin hummer og nogle flotte Blåstakke.
26. Maj Skär 42 46 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Meget uklart i overfladen men under 10 meter helt klart. Masser af dyr på hele turen: Jomfruhummer, hummer, langebarn, fløjfisk, rejer, osv. Først lige ned over den bløde bund og hen til skæret og stille opad. Tilbage på omkring 15-10 meter på klippen.
25. Maj Trillingerne 26 45 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Lidt rundt med videoen, billeder af nogle nøgensnegle og et par troldhummerer.
25. Maj Amasis 43 43 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Bundet på i bagbords side midt for bagerste lastrum. Først frem til broen og hen over motoren hvor man kunne se toppen af cylindrene og de mange rør og trapper. Tilbage langs styrbords side og rundt om bagenden hvor søgebøjen stod. Frem til broen igen på styrbords side hvor en meget stor torsk stod og gloede ud af et hul. Tilbage til bundtovet langs lastrummet.
24. Maj Gäven 28 60 Nitrox 45%, 5,7 liter/min. Lidt mere klart vand men mere mørkt da der var kommet flere skyer. Mange taskekrabber overalt, på bunden en del svømmekrabber og nogle fløjfisk. På vejen tilbage masser af nøgensnegle blandt søpungene. I et lille "hul" ved enden af øen store berggylter og et par blåstak/rødnæb. Mage snipper i tangen under båden.
24. Maj Berggylte Skär 31 52 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt uklart med lidt alger i vandet omkring 5-7 meters sigt. Stor huller ved kanalens udløb i højre side. Ude for at kigge efter kammuslinger og fandt rigtigt mange på ydre skæret. Mange rødkoraler og en enkelt fjerstjerne, fløjfisk, ulk og panserulk.
18. Maj Cimbria 21,5 33 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Ikke helt så klart som på første dyk men fint. Rundt og finde lidt pilke, det blev til 7-10 stk i fin stand. Binde af og op.
18. Maj Cimbria 21,5 48 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Over 3 knob strøm på Otto men her kun en omkring 1 knob ned til ca. 4-5 meter. Klart vand med 8-10 meters sigt. Mange fladfisk overalt nogle få buskhoveder og mange hydroider. Lidt rundt på vraget og omkring det, knap så sandgået som sidst men ellers ikke noget nyt.
11. Maj Taifun 37 49 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Skønt vejr afsted over de blå bølger mod et par dejlige dyk. Men sådan skulle det ikke bliver, efter ca. 16 sm begynder motoren at bippe højt, efter lidt forsøg kommer den i gang igen og vi kommer til første dykkested. Klart vand ned til ca. 20 meter hvor der var et algelag og på bunden ca. 3-5 meters sigt, ingen fisk på vraget og ikke meget andet. Op igen hvor det imellem tiden var blevet vedtaget at vi skulle videre, så ned og binde af. Efter at have opdaget at benzin beholdningen var betænkelig lav blev der stævnet mod Mölle for at købe benzin. 2 sm før Kullen løb vi tør. Heldigvis fik vi fat i nogle fra Søhesten der dykkede på kullen som kom ud og lånte os lidt benzin så vi kunne komme til Mölle. Desværre ingen benzin i Mölle så turen endte med at vi sejlede så langt vi kunne på det vi havde og Søhesten trak os de sidste 7,5 sm hjem til Hornbæk.
10. Maj Otto S/S 31 40 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Samme strøm som første dyk og lidt bedre sigt på vraget. Først hen over det første lastrum til masten hvor der stod en fin stenbider, frem til bakken hvor der var nogle tråd nøgensnegle. 10 meter foran vraget lå et fint lille anker. På kryds og tværs tilbage overvraget og ned omkring skruen, video af taskekrabber og diverse andet liv.
10. Maj Union S/S 27 35 Nitrox 45%, 5,7 l/min. En smule strøm i overfladen omkring en knob ned til ca. 10 meter og lige nok strøm på bunden til at holde vandet klart. Sigten omkring 5-7 meter på bunden. Mange små fladfisk på bunden. Video hele vejen rundt på vraget.
28. Mar Robert S/S 37 34 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Bundet på bagerste pullert i bagbords side, loddet lå midt i vraget og selv om der var klart vand var det svært at se lige hvor man var. Først tilbage over agten og så frem til nettet på styrbordsside for at skære det ned. Det er meget stort og går 10 meter ud over bunden. Efter 20 minutter hårdt arbejde med at skære flydere af lidt rundt på vraget og kigge efter fisk. Ca. halvdelen (40-50 stk) flydere skåret af men stadig meget net med mange fisk i. Man skal stadig passe på midtskibs i styrbords side. Op til lidt deko i det klare vand over algerne som ligger imellem 11 og 15 meter. Oppe på båden kunne man høre de ikke have brugt meget tid på udkig for de havde ikke set nogle flydere komme op. 1 time senere da vi sejlede hjem kom vi gennem en skov af afskåren flydere der var på vej til Hven.
23. Mar Helsingør, Trykkerdammen 10 16 Uddannelse, klart vand med noget grums rundt omkring da der var rigtigt mange dykkere på stedet. Kun lidt problemer med afbalancering og luft forbrug. Ingen strøm og høj klar sol fra en skyfri himmel.
22. Mar Helsingør, Trykkerdammen 10 23 Uddannelses ingen problemer ud over lidt for meget bly og lidt med afbalanceringen. Ikke meget at se ud over en stor syg rødspætte og nogle små isinger på det lave.
21. Mar Robert S/S 36 24 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Frem til stævnen og stille tilbage. Sidste 5 minutter rundt under skorstenen. Bundet af og op.
21. Mar Robert S/S 39 30 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Klart vand med 3-5 meters sigt hvor der ikke havde været nogle. Tilbage mod agten for at se efter nøgensnegle, fandt flere både trådnøgmsnegle og busk. Flotte rørorme. Computer død efter ca. 12 minutter ellers ingen problemer. Tilbage langs styrbordsside og frem til ca. midte og befrie et anker fra et net. Frem til stævnen igennem bakken hvor der var en flot stime glyser. Tilbage langs bagbords side til bundtovet.
16. Mar Ceylon 20 25 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Blæst lidt op men ikke mere end jævn vind. Klart vand på bunden med 4,5 meters sigt. Bagerste stævntræ brækket af og ligger på bunden ved siden af vraget. Mange nøgensnegle overalt på vraget især trådnøgensnegl men også nogle mindre gul/brune nogle. Sidst på dykket en meget stor en ca. 10x3 cm med stor busk på ryggen.
16. Mar Leda 21 28 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Ikke meget vind og klar sol, en smule nordgående strøm i overfladen ikke noget på bunden. Vandet 7 grader på bunden og 2 i overfladen rimlig sigt 2-4 meter på bunden men en del alger højre oppe. Fine søpølser i muddret og nogle få nøgnesnegle, rigtigt mange sømus og skaller af samme. Ikke et vrag der kommer mange på, alt var som sidst.
14. Mar Robert S/S 40 27 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Noget mere mørkt da solen var kommet noget længere ned. Ned langs siden på bagbords side ned omkring roret og ud på bunden og se hvor ankret sad fast i sidste uge. Så ud som nogle havde kørt traktorræs med ploven nede. Frem langs styrbordsside hvor der hænger nogle nye net. Fra cirka midtskibs og frem til stævnen er der meget net med mange døde fisk i, desværre ikke tid til at fjerne det. Fjerner det næste gang. Tilbage over broen til bundtovet og op.
14. Mar Robert S/S 38 28 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Perfekt vejr ingen vind og næsten havblik, en smule strøm mod syd men ikke meget. Dræget lå et par meter fra vraget skulle lige trækkes op på dækket, bundet på bagerste redningsbåds båke i bagbords side. Rimelig sigt, 3-4 meter og 7-8 grader varmt på vraget. Først frem til stævnen igennem bakken og tilbage langs bunden på bagbords side. Rundt om bagenden på toppen og tilbage til bundtovet. Faktisk kun koldt vand de sidste meter før overfladen.
7. Mar Robert S/S 39 25 Nitrox 43%, 5,4 l/min. Efter lang tid uden dyk endelig en dag med vejr og tid. Ud på det blanke vand til en hyggelig tur til Robert. Vel fremme ved vraget blev dræget kastet og første mand blev sendt i vandet for at binde på, desværre kun mudderbund, dræget kastet igen med samme resultat. Tredje gang var det min tur og igen kun mudderbund og ca ½ knob strøm imod, efter lidt trækken rundt på dræget på bunden op igen. Et større anker blev sat på på dræget og ned igen. Denne gang viste jeg hvor jeg var da jeg kunne kende bunden ude bag roret ca. 10 meter fra vraget. Mod strømmen med 25 kg dræg og hen til roret, så var man der og hvordan man så lige skulle få dræget de 11 meter op på vraget kunne jeg ikke lige overskue. Op igen. Da sigten alligevel var så dårlig på vraget (omkring 1 meter) blev det besluttet at trække dræget op og finde et andet vrag. Hvad sidder fast? Dræget kan ikke engang sejles af så vi beslutter at lade det stå til søndag. Da vi ser en gruppe andre dykkere vi ikke kendte besluttede vi for alligevel at dykke og få vores bøje op igen. Planen var enkel: at tage 10-15 meter line med ned og binde den fra dræget og op på vraget. I vandet igen med lidt line for at konstatere at dræget sad fast men den vragdel det sad fast i hoppede hen over bunden og allerede var langt fra vraget. Ikke meget andet at gøre end at skære dræget løst (0 sigt) og komme op og trøste drikke et par øl.

Dejlig dag på vandet og det blev da til 3 dyk.
19. Jan Otto S/S 32 35 Nitrox 42%, 5,4 l/min. Stille vejr, men tidligt afsted da de havde lovet opfriskende vind i løbet af formiddagen. Ikke meget strøm (sydgående) men ikke så god sigt på vraget, ca. 1-2 meter. Masser af nøgen snegle af flere forskellige arter, ikke mange fisk i spise størrelse og de rødtunger der var lå langt inde under vraget. Mange flotte fiskekroge, helt nye på alle hylder. Tilbage til bundtovet for at binde af, der var bundet på det lille anker i bagbordsside og det stod og hoppede så man kunne høre det på det meste af vraget, man skulle passe på ikke få fingrene i klemme. Vandet var 9-10 grader på bunden og 1-2 over 15 meter.