Logbog for 2002

Dato

Sted Dybde Tid Note
29. Dec Otto S/S 31 32 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Ca. 1,5 knob sydgående strøm i overfladen og glatte handsker så det var en lang tur ned. Under 5-6 meter lidt mindre strøm men stadig omkring 1 knob på bunden så man skulle passe på ikke at ryge af vraget. Meget turbulens over vraget og ved kanterne. Efter at have prøvet at gå langs bunden imod strømmen op på vraget og ligge i læ for at komme tilbage mod akten. Ved akten svært at komme ud over siden og ned på bunden, rimeligt når man først var et par meter under kanten. Ingen torsk på vraget men stadig en lille lange og nogle rødtunger der fik lov til gå. Tilbage med strømmen til bundtovet og bind af, blev trukket op til ca. 16 meter meget hurtigt og derfra en langsom opstigning til det kolde vand i overfladen.
21. Dec Otto S/S 31 32 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Helt vind stille og strømmen aftaget en smule. Fint klart vand på bunden med ca. 8-10 meters sigt. Først nede og kigge efter torsk men den der var der lå forlangt inde og kun med halen ude. Rundt om bagenden og kigge på den anden side hvor der var en meget sky lange som heller ikke var så stor. Op på toppen og kigge lidt efter fisk deroppe men der var ikke rigtigt nogle i spise størrelse. Tilbage på bunden var den torsk kommet frem, fin fisk på 3-4 kilo. Binde af og op til deko og op i båden hvor der ikke var en eneste øl i.
21. Dec Emil Rezlaff S/S 32 45 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Vandet klart med ca. 15 meters sigt i overfladen, lidt mindre på bunden, temp 10 grader på bunden og 2 i overfladen. En smule strøm mod syd i overfladen og hele vejen ned. Først ud på sten revet i bagbords side og derefter ud omkring stævnen og tilbage til bundtovet. Bagud mod agten zigzag og kigge efter rødtunger, 3 kom på krogen sammen med en ising. Efter 40 minuter i det varme vand op og lave lidt deko i det kolde. Vejret klaret op og vind helt væk.
11. Nov Abu Kafarn 26 50 Sidste dyk på turen, første stykke af turen langs indersiden af revet lidt kedeligt men ud på syd plautoet meget liv med blandt andet barracudaer, hvidtippet revhaj, Skildpadde, blå plettet rokke og en del store fisk. På vejen tilbage langs revet en barracuda til rensning.
10. Nov Salem Express 31 50 Gensyn med vraget næsten som sidst inden og tage video af det indre, gange og saloner, bovport og spjæld som var intakte. Tilbage ind i bildækket hvor der stod en Toyota og en Nissan, flere trillebørre med bagage og helt nede i bildækket mængder af bagage og en lastbil. Billeder af horn og "klokke" til Allan.
10. Nov Little Brother, syd plateau ~50 35 Ned for at se om rævehajen lå under båden og nede på omkring 50 meter var ingen haj men Dennis kom kørende dernedaf!! Stille og roligt efter for at se om det gik godt. På vejen op en smule usikkerhed hos Dennis men ingen rigtige problemer. På vejen op billeder af dragefisk, muræne og nogle barracudaer.
9. Nov Little Brother vestside 26 54 Sent eftermiddags dyk, dumpet på nordenden og ad vestsiden tilbage, kun få hajer en rævehaj på dybt vand og grå revhaj kanske tæt på. Lidt modstrøm på vejen hjem og det var ved at blive mørkt ved båden hvor det helt store show var gang. Omkring båden var 2 longimanus, 2 silkehajer og en grå revhaj de kom meget tæt på, nogle gange tættere end en meter. Oppe på båden havde de haft en konkurrence i haj løftning og de havde næste haft en longimanus oppe af vandet. (suuuk)
9. Nov Little Brother østside 30 73 Stille vand uden meget strøm, lige efter at være hoppet af båden en lille hvidtippet revhaj, ude i vandet nogle grå revhajer, 6-8 store tun kom flere gange forbi meget tæt på. Tilbage på sydplautoet en utrolig mængde af fisk, blå makreller, barracudaer, hajer og tun. Under båden en kæmpe Barracuda man kunne komme helt tæt på og tage billeder af. Også et par grå revhajer kom op og kiggede om der var noget spiseligt. Håndfodret fisk med fladbrød lige foran videoen, ret sjovt.
9. Nov Little Brother, syd plateau 50 67 Dyk på plautoet lige under båden, først en grå revhaj der kom forbi og på det dybe hvad en stor rævehaj der kom meget tæt på. Lidt oppe på vestsiden på omkring 25 meters dybde kom mange grå revhajer forbi i de 15 minutter jeg lå der. Tilbage over plautoet hvor der var flere store barraccudaer man kunne komme helt tæt på. Over på øst siden flere gråhajer og en stor Napoleonsfisk. Møj computer ville ikke af med deko før den var over 6 meter.
9. Nov Little Brother østside 42 63 Dumpet på det lave plauto på nordenden, kraftig strøm hen over revet og op mod spidsen. Lige da vi kom ned var der 3 gråhajer omkring os, en rævehaj fulgte os op til spidsen. Medstrøm hele vejen tilbage hvor vi blev fuldt af gråhajer hele vejen. Ved sydplautoet flere hajer, store barracudaer ved pudsestationen og en napoleonsfisk.
8. Nov Little Brother nordspids og østom 43 50 Dumpet ude på nordspidsen og ned på plautoet desværre ingen hajer der men på tilbageturen 4 gråhajer en hvidtippet revhaj og tilsidst en fin Longimanus lige ved båden. Ingen strøm den første del af turen men de sidste 50 meter var der hård modstrøm. Ud over hajer var der masser af barracudaer, småfisk og nogle store tun.
8. Nov Big Brother, Numidia 47 67 Ud på vraget i gummibåd, næsten ingen bølger og noget strøm hen over vraget. Nede i motorrum, ikke så meget at se på. Turen hjem langs øen med mange fisk både store og små i store stimer. Lidt strøm langs øen imod under 10 meter og svag medstrøm over 8 meter. Lige ved båden kraftigere strøm. Hajen var væk.
8. Nov Big Brother, østside ? ? Sejlet op langs øst siden og dumpet omkring fyrtårnet.
7. Nov Big Brother, syd plateau 43 58 Først ned over plautoet og kigge efter hajer, så kun en grå revhaj lidt ude. Tilbage langs vestsiden af øen ca. 100 meter. Tilbage mod båden 20-30 meter fra revet på ca. 20 meters dybde, mange store tun og makreller. Tilbage ved båden en kæmpe stime blåmakreller, tun, Barracudaer og Silkehajen igen flere gange.
7. Nov Big Brother, Numidia ~50 62 Fint vand på vraget med nogle Dragefisk der lå lidt oppe i vandet og nemme at tage billeder af. Noget modstrøm tilbage til skibet så man fik ikke set så meget. Tilbage under båden lå nogle store Barracudaer og den samme Silkehaj som første dyk.
7. Nov Big Brother, Aida II 47 64 Først ud og rundt på vraget, gennem lastrum og op gennem agten. Stille og roligt ned langs revet, store trompetfisk, diverse hav aborre og en stor napolionsfisk. Lige under båden kom en 2 meter silkehaj forbi på 1,5 meters afstand med en stor sugefisk på slæb.
6. Nov Kotar abu Ramada 13 69 Natdyk! Fint men ikke så meget liv som på første dyk, diverse fisk, tunge, krokodillefisk, slimsøpølser, gulhovedet muræne, pudserejer, pyntekrabbe. Video af det meste. Ingen nøgensnegle, men små barracudaer oppe i vandet.
6. Nov Kotar abu Ramada 12 76 Sent eftermiddags dyk der endte i natdyk, desværre var lygte ikke ladt helt op så der var kun lys til 25 minutter. Vi så blå plettet rokker, muræner, krokodille fisk, otte og tiarmet blæksprutter, pudserejer, diverse fisk, tromptfisk, stor stime "goatfish".
6. Nov Tobia Arbaa 20 70 5 søjler på bunden med meget liv omkring, desværre også mange dykkere. Mange dragefisk både store og små. 3 forskellige nøgensnegle, grå muræne, napolionsfisk, sinaifisk (stor). Videolys ser ud til at være stærkt nok. Mange graver rejer med tilhørende vagtfisk. Glasfisk under udhæng pæn lille stime. Tilsidst en lille skopionfisk der så lidt ud som en stenfisk.
2. Nov Hven 15 67 Nitrox 43%, 5,6 l/min. Fisketur, 8 flade. Klart vand med mere end 10 meters sigt ned til ca. 10 meter. En del nordgående strøm især omkring 6-10 meters dybde. Vandet imellem 10 og 12 grader.
2. Okt Otto S/S 32 44 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Noget mere strøm på bunden, en lille knob mod nord. Rundt omkring agten og fange lidt rødtunger.
2. Okt Otto S/S 32 43 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Nede med video. Lidt tåget og ingen strøm i overfladen, lidt strøm på bunden. Først frem mod stævnen over vraget så ned på bunden og rundt om stævnen og tilbage langs bunden på bagbordsside. En del rødtunger og isinger, lidt før skruen en pæn torsk. Rundt om agten og ved masten en fin lange.
1. Okt Helsingør, trykkerdammen 12 65 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Natdyk, klart vand ned til ca. 9 meter og derefter ca. 2 meters sigt. Noget strøm imellem 2-6 meter (nordgående) Ikke så mange fisk som sidst, men først en stime små hestemarkreller, nogle panserulke, fladfisk og små torsk over alt. 4-5 ål i muslingerne. Mulle på sandet, video med så film af det hele.
17. Sep Helsingør, trykkerdammen 11 64 Nitrox 43%, 5,4 l/min. Natdyk, ikke så meget liv i starten men efter en halv time masser af ål og flade. Lige før man kom til ålegræsset en lille stime hestemakreller, små ikke meget mere end 15 cm lange. Diverse nåle fisk i ålegræsset og alm. ulk og panserulk ude på mudderet. Mange sletvarre på sandet imellem 5 og 8 meters dybde. Meget morild i vandet omkring de 6 meter. Sandet på det lave fyldt med små kutlinger og en mellemstor ørred kom forbi.
15. Sep Helsingør, trykkerdammen 11 63 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Ikke mange fisk men ude omkring udløbet en kæmpe stime små 10-20 cm) sild der bare var hele vejen omkring en. Når man var under stimen blev det helt mørkt. Fulde stimen i 15-20 minutter syd på, utroligt flot.
14. Sep Helsingør, trykkerdammen 11 45 Nitrox 43%, 5,4 l/min. Natdyk, utroligt meget liv helt lavt vand og ud af. Sandet fyldt af små glaskutling, små tunger og rejer. I ålegræsset masser af snipper, tangenåle, tangsnarre og nogle store rejer. Længere ude masser af fladfisk, ål og småtorsk. Fik fanget 21 fladfisk (sletvarre, skrubber og rødspætter). Et kompas ville have været fint at have med.
12. Sep Emil Rezlaff 32 32 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Knap så klart som på Otto og noget mere mørkt. Efter lidt søgen en fin Tærbe samme sted som den i tirsdags bare meget mindre. Fine billeder af den. Mange nøgensnegle i hydroiderne og også nogle spøgelseskrebs samme sted.
12. Sep Otto S/S 31 36 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Ikke meget strøm og klart vand med 8-10 meters sigt på bunden. Rundt og tage video på vraget, mange rødtunger og buskhoveder (mange døde på bunden)
10. Sep Emil Rezlaff 31 51 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Aftendyk, havblik og ca. 1 knob nordgående strøm i overfladen. Klart vand med ca. 5-7 meters sigt på bunden. Mange rødtunger og på vejen rundt om vraget en ca. 50 cm lang tærbe (lille sømrokke) som var meget tam og medgørlig. Flere hårvarre, en kæmpe ulk og nogle små torsk. Næste mørkt til sidst men flot tur med loddet ud over bunden hvor der var mange sømus der var oppe på sandet.
8. Sep Hvenprammen 27 48 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Samme som første dyk, bare lidt flere af de flade. Mage buskhoveder og solvelse under og på vraget.
8. Sep Hvenprammen 27,5 40 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Solskin og lidt strøm i overfladen, klart vand på bunden med ca. 10 meters sigt. Lidt jagt på lidt rødtunger og ellers flot dyk hvor man lige manglede videoen så man kunne have taget alle farverne med op.
3. Sep Hvenprammen 27 35 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Aften dyk.
27. Aug Hvenprammen 27 35 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Ingen strøm og 3-5 meters sigt. En del rødtunger, glyser og nogle småtorsk. Gul tråd nøgensnegl i nogle hydroider. Desværre lå de store rødtunger lidt langt inden under vraget.
25. Aug Hvenprammen 27,5 35 Nitrox 43%, 5,7 l/min. Stille vejr og vand, rimeligt klart med 5-6 meters sigt. Mange fisk (23 rødtunger) rødtunger, glyser, torsk, sortvels, buskhoveder og diverse småfisk.
23. Aug Robert S/S 39 30 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Noget mere mørkt men stadig klart vand, stille tilbage til bagenden og stille tilbage til bundtovet igen. Ned til skruen og kigge på nettene men det er ikke meget i dem mere efter de er blevet skåret af. Rundt om skrue/ror og op på styrbordsside. På tværs af vraget og over til bundtovet for at binde af. Loddet blev droppet på den anden side af skibet.
23. Aug Robert S/S 38 38 Nitrox 42%, 5,7 l/min. Helt stille vand og man kunne falde ned til vrag ved siden af bundtovet som var bundet på bagerste david i bagbordsside. Klart vand med 7-8 meters sigt. Først frem til stævnen langs siden og tilbage igen ad styrbords side til bagerste lastrum så på tværs hen til bundtovet. Lidt rundt omkring motorbygningen til tiden var gået. Frem under bakken og kigge i lidt mudder. Tilbage midt på vraget til bundtovet.
20. Aug Robert S/S 39 37 Nitrox 43%, 5,4 l/min. Hurtigt dyk rundt om bagenden hvor der var blevet mudret noget op. Bundet af og op til øl og solnedgang.
20. Aug Robert S/S 40 56 Nitrox 43%, 5,4 l/min. Først nede på mudderbund da dræget ikke havde ramt vraget, op og vente på at det blev kastet igen og ned igen. Denne gang lå det ved siden af forreste david i bagbords side. Bundet på det "normale" sted. Kun 4-5 meters sigt og rundt på vraget efter rødtunger men de lå alle sammen steder hvor man ikke kunne nå dem.
17. Aug Robert S/S 41 52 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Næsten lige så klart vand som første dyk. En del ud på bunden omkring vraget og ind til stævnen, som at svømme ned i et stort hul og op på toppen med de store ankre. Ned igen langs nettene hvor der sad mange dyr i. På bunden frem mod broen sad mange små mudder roser og nogle halvstore kam muslinger. Op på overbygningerne lidt flere rødtunger og så tilbage til bundtovet.
17. Aug Robert S/S 41 42 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Stort set havblik og ingen strøm, klart vand på vraget med ca. 6-8 meters sigt. Bandt på pullert i bagbords side ved bagerste lastrum. Først frem til stævnen og kigge på nøgensnegle og fange nogle rødtunger. Tilbage igennem baggen og mellem dækket hvor der også var nogle rødtunger. Ikke langt fra bundtovet en stor sortvels. Ror og skrue kunne ses på en gang i det klare vand. Skød et dræg op og til bage til bundtovet. Deko blandt store brandmænd og deres besætning med villinger.
16. Aug Robert S/S 41 58 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Lidt mere vind end lovet, en smule strøm i overfladen (syd) og ned til 5 meter. Dræget lå næsten 10 meter fra vraget men der var meget klart vand også på bunden så man kunne se hen til vraget. Bundet på forrest redningsbåds stativ i bagbords side. Mange buskhoveder og villinger, ingen store fisk og kun et par rødtunger. Efter 35 minutter på bunden gik computer display tør for strøm så det var bare op på deko til hold 2 kom op fra deres dyk. Mange flotte nøgensnegle og en stor guldmus ude på mudder bunden.
15. Aug Odin S/S 40 40 Nitrox 45%, 5m7 l/min. Ikke så mange torsk som første dyk men fandt mange havkatte i alt 7 stk i forskellige størrelser. Ved at være mørkt så når man lyste rundt kunne man se alle de små rejer lyse op. Lidt mere i detaljer, fandt nogle flere troldhummere (G. Nexa) og en koloni af spøgelses krebs på nogle hydroider. Lidt surt ikke at have foto med.
15. Aug Odin S/S 41 43 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Fint vejr og kun lidt vind fra nord der gjorde turen derud lidt lang. En smule sydgående strøm i overfladen. Vandet klart med ca. 7-8 meters sigt på bunden. Mange mellem store torsk overalt på vraget og 2 havkatte som lå og kiggede ud af to huller lige ved siden af hinanden. På bunde under nogle plader er stort 6 øjet uhyre der viste sig at være 2 rødtunger og en hårvarre som lå i lag. Mange røde rejer overalt, nogle store troldkrabber og et par små troldhummer (med små kløer). Deko blandt brandmænd og små villinger
10. Aug Rågeleje Strand 6 81 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Fisketur, ikke mange fisk der kunne spises (4 stk flade) men mange fjæsinger og tobiser i sandet. Vandet varmt med ca. 6-8 meters sigt og let strøm fra vest. Dejligt dyk uden computer ur og den slags til at forstyrer dykket.
6. Aug Hvenprammen 26,5 45 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Aftendyk på prammen, ingen strøm (næsten) og 2-4 meters sigt på vraget. Fine torsk og rødtunger på vraget, også nogle nøgensnegle på hydroiderne overalt på vraget. Meget flotte sø anemoner under vraget.
4. Aug Martina M/S syd 23 35 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Først rundt i salon og kaptajnens kahyt hvor der kun var tomme flasker. Derefter ned til kahytterne hvor der var meget uklart vand med max 50 cm sigt. Køleskabet var åbnet hvor der lå helt fine hamburgerrygge vakuum pakket. Ikke meget at se pga. af sigten.
4. Aug Kullen 21 60 Nitrox 46%, 5,7 l/min. Helt stille og klar sol, vandet klart imellem 7 og 14 meter ellers lidt grumset. Ud mod spidsen på omkring 14 meter var der utroligt mange hummere, blandt andet en der muligvis lige havde skiftet skal. Der lå en komplet tom skal lige ved side af en lidt større hummer som spiste af skallen. Også store taskekrabber, mange små torsk i alle huller og berggylter rundt omkring. En enkelt sortvels og nogle rødtunger.
2. Aug Otto S/S 29 35 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt mere klart vand på vraget ca. 4 meters sigt men ikke flere fisk. Fik samlet lidt flere pirke og sat hæve sæk på diverse dræg inden afbinding af bundtovet.
2. Aug Otto S/S 31 39 Nitrox 44%, 5,7 l/min. Lidt vind og noget strøm i overfladen ca. 1,5 knob ned til ca. 10 meter ellers ikke noget strøm på vraget. Ca. 3 meters sigt på vraget. Først rundt og kigge efter fisk men der var ingen i spise størrelse. Fik samlet lidt pirke sammen.

En varm dag hvor næsten alt der kunne gå galt gik galt før dykket. Først en tom flaske der efter en O-ring der manglede for til sidst at hoppe i vandet uden finner og maske.
30. Juli Fløjte 15 25 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Bundet på stormasten, en lille knob strøm i overfladen og lidt mindre på bunden. Lidt mere sandet til siden sidst, men fin stor talje var dukket op af sandet. Fint aftendyk i perfekt vejr selvom det blev sent.
30. Juli Otto S/S 25 6 Nitrox 45%, 5,7 l/min. Nede og binde af pga. for meget strøm. Ca. 2 knobs strøm i overfladen der aftog ved omkring 8-10 meter og var væk under 14 meter. Ikke meget strøm på vraget. Første dyk i ny våddragt.
28. Juli Robert S/S 39 40 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Samme sigt, turen gik frem til styremaskine til langs bagbordsside og ned omkring skrue og ror, op på agterdækket og tilbage over overbygningen til bundtovet. Efter afsætning frem i mellem lastrummene fortil.
28. Juli Robert S/S 40 44 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Klar himmel næsten ingen vind og strøm. Bundet på ca. midtskibs i styrbords side. Omkring 3 meters sigt, ud langs styrbords side til stævnen og tilbage hen over vraget til styrmaskinen og bagbord omkring bro og maskinhus tilbage langs styrbords side til bundtovet. Efter afsætning tilbage til agten og ned omkring skrue og ror. Mange små fisk på hele vrage (torsk og hvillinger) nogle få busk hoveder og store nøgensnegle
9. Juli Hornbæk Strand 3,5 42 Hyggedyk med digital foto og efterfølgende grill på stranden. For varmt til tørdragt så det var i badebukser, vandet var 18-19 grader og luften omkring 25 grader. Ikke så meget liv men nogle tobiser, en sletvarre, kutlinger, ulke, søanemoner og masser af krabber var der. Ude for at se efter fjæsinger men der var ingen. Flot lys på vejen ind.
7. Juli Dannebroge 12 41 Nitrox 46%, 5,3 l/min. Som det plejer, klart vand til tider nul sigt. Mange torsk og ål under den en side et stykke inde. Diverse kanonhjul og skeletdele overalt på vraget.
7. Juli Christina 37 52 Nitrox 36%, 5,3 l/min. Fint trævrag med slagside til styrbord. Bundet på i stævnen, mange vrag dele ud langs bunden med mange taljer og ting. Rimeligt bevaret i bagbords side. Vandet klart med ca. 10 meters sigt, dog med stedvis sigt på 0 meter pga. af udgravninger og et spil der hoppede i et bundtov.
6. Juli Kobbervrag 41 62 Nitrox 36%, 5,3 l/min. Uden video for at se nærmere på alle detaljerne, fandt øverste del af en flaske (meget gammel) og nogle dele til diverse træ værktøj og nogle taljer. Sikkert sidste dyk på det vrag.
6. Juli Kobbervrag 42 61 Nitrox 36%, 5,3 l/min. Video af vraget hele vejen rundt, 5-7 meters sigt og en meget svag strøm hen over vraget. Desværre ikke lys nok til at tage billeder uden lygte. Mange kobberplader på hele vraget og forrest en fin lavet til en lille salut kanon. Vraget lodder max 2 meter over bunden som er fint mudder. Vraget er meget gammelt sikkert fra 1600-1700 tallet.
22. Juni Robert S/S 40 63 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Pølsevognen var ude og binde på midtskibs i bagbords side. Først ud på bunden og se på fisk og skal dyr. Efter ca. 20 minutter på bunden omkring vraget op på vraget og rundt om det på toppen, stor stime af hvillinger på forskibet. Ca. 3 meters sigt på hele vraget.
17. Juni Robert S/S 39 64 Nitrox 45%, 5,4 l/min. Lunt og ikke meget vind, ingen strøm i overfladen og kun en smule på vraget. Bundet på bagerste bagbords pullert. Rundt om bagenden og frem til broen. Mange flad fisk på bunden og en stor stime villinger (små) på vraget. Fine rødtunger men ingen kniv. Efter 41 min på bunden op i det varme vand og lave lidt deko. Ca. 4.5 meters sigt på vraget.
15. Juni Hven Prammen 28 34 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Lidt strøm i overfladen og ned til ca. 6 meter. Ingen strøm på bunden og rimelig sigt ca. 3-4 meter på vraget. Meget stor torsk i den lave ende ca. 7-8 kilo, ellers nogle hvillinger og rødtunger. Inden i last rummet en søhøne der kryb omkring over mudderet. Mange flotte sø anemoner i fuldt flor. Bundet på i høje ende nord.
15. Juni Hven ved Nordborg 37 44 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Mudder bunds dyk, på vejen ud til mudderbund var to store kvabsøer i et net, den ene fik lov at gå men den anden sad for godt fast. På mudderbunden noget mere uklart vand med kun 2 meters sigt. Nogle søfjer, mudderroser, slangestjerner, nøgen snegle, søhøne og nogle små torsk. Først blød bund omkring 25-30 meter.
12. Juni Leda 20 37 Nitrox 45%, 5,4 l/min. Nede og inspicere mudder bund, masser af mudder men ikke så mange mudderbunds dyr. På vraget 3 stenbidere med æg og masser af mursten. Enkle nøgensnegle på mudder bunden (trådnøgensnegl) og et par enkle søfjer.
9. Juni Hven, nord 13,5 45 Nitrox 45%, 5,4 l/min. Lidt fiskeri med kniv uden den store gevinst da de flade var på mærkerne så man ikke kunne komme tæt på. 2 rødspætter og en sletvarre.
9. Juni Robert S/S 40 61 Nitrox 45%, 5,4 l/min. Ikke noget strøm hverken i overfladen eller på bunden. Klart vand med ca. 5 meters sigt. Mange små fisk på vraget (hvilling og torsk) og på bunden mange isinger og rødtunger.
8. Juni Johannes L 8,5 35 Nitrox 45%, 5,4 l/min. Ikke meget nyt ud over ikke at kunne komme ind i motor rummet med en Dolhpin på ryggen. Fint klart vand og mange ål inden i vraget.
8. Juni Otto S/S 31 42 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Fint vejr men frisk vind fra sydøst, ikke store bølge men en lille knob nord gående i overfladen. Fin sigt på vraget ca. 4-5 meter med noget turbulens da der over vraget var noget sydgående strøm, Rundt på vraget var lidt nøgensnegle, en hvid med gule prikker og 2 tråd nøgensnegle. Kæmpe rødtunge under vraget og nogle mindre samme sted. Efter at have bundet af, trukket op på 10 meter i løbet af ca. 30 sek. Af bund tovet pga. af modsat rettet strøm på trods af et dræg og kæde i hånden.
2. Juni Martina M/S syd 23 35 Nitrox 45%, 5,4 l/min. Både Gladsaxe og kontitik dykkerklub lå på vraget da vi kom. Ikke meget nyt på vraget dog kunne man godt forestille sig grunden til at skibet i sin tid tog et sving ind foran det andet skib. Der var utroligt mange tomme øl flasker i kaptajnens kahyt. Under nogle tomme flasker i et skab lå en pejledims til et kompas. Mange små torsk der lå og trykkede sig overalt på vraget. Oppe på taget nogle store flotte klare hydroider.
2. Juni Minestrygeren M575 27 45 Nitrox 45%, 5,4 l/min. Ingen strøm i overfladen og kun ganske lidt på bunden. 3-4 meters sigt på vraget men noget mælket, lidt mindre over springlaget. 2 gange rundt på vraget, sidste omgang alene. Ikke mange fisk eller nøgensnegle, dog en ny lille nøgensnegl godt camoufleret på den dødningehånd den åd af. Et par buskhoveder, en havkat og en stenbider var også på vraget. Inde i vraget var der meget mudret til da der havde været flere der inden. Sulen lå på vraget og vi brugte deres bundtov.
28. Maj Hvenprammen 27 35 Første tirsdags dyk, lidt skyer på himmelen men ikke meget vind. Ingen strøm i overfladen men en smule nordgåenden på bunden, lige nok til at holde vandet klart. Fiske tur, først et par rødtunger på toppen af vrag lige ved siden af bundtovet, så ned i den lave ende og hente en torsk (4-5 kilo) og en lille sej (2 kilo), til den høje side og vente imens slammet lade sig (1 rødtunge) og en meget større der slap væk da jeg ikke havde fået taget den første af. Tilbage til den lave ende og hente en torsk til på ca. 10 kilo. Op til lidt hygge i båden hvor vinden havde lagt sig helt. Dejlig aften dem må vi have nogle flere af.
26. maj Ceylon 19 45 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Nede og binde på, havde lovet at binde på agten og loddet lå lige under stævnen så lidt skulle der svømmes med loddet. Efter at have bundet på vraget rundt, 2 stk stenbidere, nogle småfisk, et par skubber og nogle rødtunger ud på bunden ved siden af vraget. Midt på vraget 2 af de meget store nøgensnegle hvor den ene var ved at lægge æg. De var ca. 8x5 cm store. Klart vand dog lidt uklart omkring 10 meter. Meget lidt vind, ingen bølger og klart solskin.
25. Maj Hvenprammen 28 34 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Lidt mere uklart vand men ingen problemer da der bare skulle ryddes op i et par huller. Efter tid 2 stk torsk, en på 4 kilo og en på 6-7 kilo. Hæve sæk på de to dræg og så op igen, lidt mere vind men ikke mere end jævn vind.
25. Maj Hvenprammen 27 45 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Ingen strøm og 4-5 meters sigt, nede og kigge i de forskellige huller og der var store torsk, glyser, rødtunger, berggylter, havkarrusser, nøgensnegle søpølser, diverse anemoner. Inden i vraget lå et udmærket dræg som jeg faktisk har fundet en gang før. (og afleveret igen) Tilbage til bundtovet og op i det stille vand.
24. Maj Otto S/S 31 33 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Lille fisketur og en enkelt sej på 3-4 kilo med op. Mange fladfisk overalt på vraget. Flere stenbidere og mange småfisk rundt omkring.
24. Maj Union S/S 28 43 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Let sydgående strøm i overfladen ellers ingen. 3-4 meters sigt på bunden. Mange isinger overalt både store og små. Gammel flaske på bunden foran i bagbords side. Ellers intet nyt på vraget, dejlig aften.
11. Maj Berggylte Skär 28 60 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Nordvestlige side ved væg. Hummer, troldhummer, taskekrabber, hårvarre, fjerstjerner, diverse fisk, alt var der lige med undtagelse af rød koral. Fint sidste dyk i Lysekil.
10. Maj Skär ~50 65 Nitrox 39%, 5,4 l/min. Ned af mudderbunden til de små jomfruhummer, på vejen ned en lille koloni af langebørn 4-5 stykker på en m2 og nogle store røde søpølser. På vejen op nogle torsk under nogle sten og nogle meget store cylinderstjerner. Også mange store kutlinger af forskellige arter. Oppe på toppen nogle østers, tunger og andre fladfisk.
8. Maj Trillingerne 32 60 Nitrox 48%, 5,3 l/min. Sydøstlig del af trillingerne meget fine klippe og meget dyreliv der dog var lidt sky på grund af de mange sæler der hele tiden var omkring båden og kigge på den. Hummer, hårvarre, blåstak masser af troldhummere ude på skrænten. Inde på øst siden var mange muslingeskaller og et helt lag af søstjerner hvori der lå taskekrabber side om side. Oppe i båden kunne man bare sidde og kigge på de 3-4 sæler der hele tiden lå inden for 10-15 meter af båden.
8. Maj Gäsa Klävan ~50 40 Trimix 23/50, 10,4 l/min. Klart vand ned til ca. 50 meter og derunder kun ca 2-4 meters sigt. Mange store troldkrabbe omkring 70 meter og en rødfisk også på samme dybde. Lygte utæt på dybden og blev slukket på omkring 55 meter hvor der var lys nok til at kunne se uden problemer. Ellers dejligt afslappet dyk med masser af smådyr at kigge på. 
7. Maj Berggylte Skär 32 75 Nitrox 43% 5,3 l/min. Fisketur hvor der skulle samles kammuslinger til aftensmaden så de første 50 minutter på sandbunden 50-100 meter fra skæret på ca. 30 meters dybde. Mange kammuslinger ved lille klippe sydøst for skæret. Tilbage til skæret for at lave deko og kigge på fisk. Mange søfjer på bunden.
6. Maj Berggylte Skär 31 52 Nitrox 43%, 5,4 l/min. Nede for at tage video men efter lidt tid ude på sandbunden for at se efter kammuslinger fandt jeg en klokke liggende i langt nede i sandet. Den blev hurtigt gravet fri og bragt tilbage til båden. Resten af dykket gik med at lede efter vraget der hørte til klokken desværre uden held. Det blev til lidt kammuslinger men ikke mere metal. Ellers meget fint dyk med masse af dyreliv på de flotte klipper
6. Maj Gäven 28 50 Nitrox 43%, 5,4l/min. Lidt vind fra øst men i læ bag skæret. Fint klart vand, mange fisk lige under båden i de forskellige huller og revner. Ud igennem den nordlige kanal til syd siden. Også her mange fisk og under en sten en mellem stor lange. På vej tilbage mod båden en lille huller i et hul der lige klippede armen af en søstjerne der havde sat sig fast på den. Store kutlinger i mange farver under udhæng.
5. Maj Släköen 32 46 Nitrox 39%, 7,3 l/min. Natdyk mange fisk overalt. På dybden en stor jomfru hummer som nemt lod sig fange. På vejen ned mange fløjfisk, ulke, panserulke og store kutlinger af forskellige arter. På vejen op et langebarn og mange troldhummer imellem stenene. Mange små fladfisk på sandet. Oppe på det lave mange tangnåle og snipper. Dejligt natdyk!
5. Maj Gülskär 23 42 Nitrox 39%, 7,3 l/min. Vi skulle have været på Amasis men hård vind fra nordøst satte en stopper for det. Fint dyk med meget liv bare ingen store fisk. Så hårvarre, diverse bløddyr, hummer, troldhummer, fløjfisk, svømmekrabber og nogle meget små fladfisk måske rødtunger. Stor klippe kutling have sit hul oppe på en afsats.
4. Maj Gäven 26 70 Nitrox 46%, 5,3 l/min. Video af diverse nøgensnegle, fløjfisk, krabber, søpunge, rurer osv. Vand stadig fint klart og stille. Ikke mange fisk men lidt torsk og en sjov ulk med sort bagende.
4. Maj Berggylte Skär 28 50 Nitrox 46%, 5,3 l/min. Fint klart vand ca. 10 grader varmt. Mange små nøgen snegle på klipper og ude ved "hylden" var der kommet flere rødkoraller, også mange bægerkoraller. Ellers var der mange blåstak/rødnæb, berggylter og savgylter. I alle revner og huller var der troldkrebs og taske krabber. En pæn stor hummer sad også og kiggede ud af en hule. Man mærker meget at man kommer nærmere på fisk pga. af man ikke laver bobler.
28. Apr Otto S/S 32 35 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Ikke så meget strøm i overfladen men noget nordgående på vraget og ikke mere end 3-4 meters sigt. Lidt rundt efter fisk men ikke noget at fange, mange busk hoveder, små rødtunger og en stor stenbider. Binde af i strømmen og få det hele med op. Blæst op til hård vind så turen ind blev lidt våd.
28. Apr Otto S/S 33 45 Nitrox 45%, 5,3 l/min. Lidt sydgående strøm ned til 12 meter og ingen på vraget. Klart vand med 5-8 meters sigt der dog blev dårligere under dykket da strømmen var ved at vende. Først nede og se efter om der skulle være en enkelt torsk til aftens maden men nej. En sød lille Havkat var der nede ved skruen, man kunne komme meget tæt på den og hvis den havde vist at den var så tæt på at dø ville den nok ikke have været så kælen. (den slap da den ikke var så stor) Frem mod stævnen og pille lidt pirke af. Op af bundtovet til båden hvor der var blæst en del op til frisk vind.
21. Apr Martina M/S syd 23 21 Nitrox 44%, 5,4 l/min. Fint klart vand så man kunne se hele vraget på en gang. Inde og hente lidt øl og så ned i motor rummet hvor lygten selvfølgelig løb tør for strøm, ingen panik jeg havde jo øl. Op i lyset igen og nede og kigge på kompas soklen, men den var lige stor nok til at have med hjem.
21. Apr Kronprinz Wilhelm S/S 39,5 42 Nitrox 44%, 5,4 l/min. Samme som første dyk bare ned langs styrbords side, INGEN fisk. Vandet knap så klart men stadig 5-7 meter sigt. Mange granater flere steder på vraget. Under bakken mange sjove ting men vandet blev hurtigt uklart. Op i det dejlige varme vand (8 grader) til lidt deko.
21. Apr Kronprinz Wilhelm S/S 38,5 37 Nitrox 44%, 5,4 l/min. Næsten havblik, noget tåget men klart vand med omkring 10-15 meters sigt på vraget. Bundet på bagbords i kanon som man kunne se helt klart 10 meter før man var på vraget. Først ned i et lastrum og derefter langs bunden på bagbords side og kigge efter fisk. Ingen fisk i spisestørrelse. Ud omkring bagenden som er helt ødelagt men man kunne se et par kanoner der lå på hoved. Frem mod stævnen hen over vraget og lidt ned ad styrbords side. En lille rødtunge under spillet på stævnen måtte lade livet, en lille havkat blev sparet til den har taget et par kilo på. Man kunne se skygge af båden i overfladen lige så snart man have forladt vraget.
20. Apr Robert S/S 40 42 Nitrox 44%, 5,3 l/min. Video uden lys. Først frem til bakken og igennem den frem til fordækket. Mange fotogene fisk under bakken. Stor pighvarrer på bunden lige under stævnen, opdagede den først da jeg satte hånden på den. Derefter tilbage til agten og tage lidt video af styre maskinen der. Tilbage til styre maskinen og binde af.
20. Apr Robert S/S 38 34 Nitrox 44%, 5,3 l/min. Meget stille vejr og noget tåget. Vandet meget klart med 5-10 meters sigt på bunden. Video uden lys af det meste af vraget, mange småfisk men ingen store. Først ned omkring struen og derefter op og tage billeder af de store ankre på fordækket.
10. Apr Ane Kirstine 22 33 Nitrox 43%, 5,4 l/min. Bundet på kæden, vandet fint klart med lidt strøm langs vraget så der hurtigt blev klart efter at have gravet lidt mudder væk. Meget flot stenbider lige ved bundtovet der lå og vogtede æg. Utroligt mange konksnegle i gang med at lægge æg overalt på stendyngen. Ellers kun et par buskhoveder og nogle fladfisk. Fandt en fin lille flaske. Op til havblik og solnedgang over Sjælland.
10. Apr Robert S/S 40 42 Nitrox 43%, 5,4 l/min. Eftermiddagsdyk, næsten ingen vind og klar sol. Ingen strøm og krystalklart vand ned til 13 meter, 6-8 meters sigt på vraget. Bandt på bagerste redningsbådsholder i bagbord. Meget lyst på trods af tidspunktet. Først frem til stævnen og ned på styrbords side hvor der er en koloni af søhøner der er meget store, på bunden også en stor kammusling. Op på stævnen og ind under bakken og rode lidt. Mange store nøgen snegle og nogle små gule. Tilbage til hækken og ned bag skruen, vandet så klart at man kunne se både ror og skrue på en gang. Hækken i styrbords side næsten dækket af æg fra nøgensnegle. Tilbage til bundtovet og op samtidigt med næste hold kom ned. På 20 meter kunne man se (svagt) vraget og også se båden i overfladen, fra 13 meter og op var vandet krystalklart med måske 20-30 meters sigt.
7. Apr Hven ved Nordborg 15 37 Elev dyk. Stadig klart vand og 3 stenbidere og en masse flade. Drama ved et af nettene, en kvabso var gået i og var ved at sprænges af æg og hannen lå lige under den og ventede, imens kvabsoen blev befriet kunne den ikke længere holde på æggene som stod ud af den.
7. Apr Hven ved Nordborg 14 34 Elev dyk. Meget klart vand med over 15 meters sigt. Små nøgensnegle og en stenbider.
6. Apr "Sjælland" 6 32 Elev dyk. Vraget af "Sjælland", altid et godt dyk på de store egespanter der er tilbage. Sød stenbider imellem spanterne som kom ud og kiggede på gæsterne.
1. Apr Jemtland S/S 44 32 Nitrox 36%, 7,4 l/min. Først frem til stævnen hvor der var lagt et par ankre op, også meget skrammel under bakken men noget uklart vand da der havde været nogle at rode. På vejen tilbage til broen en meget lille sortvels ikke meget større end en haletudse. På broen mange sjove ting, nøgle, låse, beslag osv. Bestemt et par dyk mere værd.
1. Apr Jemtland S/S 46 31 Nitrox 36%, 7,3 l/min. Ingen vind men lidt diset. En smule strøm i overfladen og næste ingen på bunden. Klart vand hvor der ikke havde være nogle. Bundet i styrbordsside lige i midten af broen. Først ned til agten og ind under den, masser af skrammel, tilbage på broen hvor der lå flasker i lag overalt. Også meget messing på dækket. Under et par plader en meget stor sortvels der var så stor at jeg første troede det var en havkat. Eller ikke andet end lidt torsk, villing og nogle få trådnøgensnegle på vraget
31. Mar Hohenhörn S/S  47 31 Nitrox 36%, 7,4 l/min. Samme som første dyk bare kun rundt på broen og igennem den.
31. Mar Hohenhörn S/S  49 31 Nitrox 36%, 7,4 l/min. Ikke så klart vand, bundet på i styrbordsside lige foran broen. Først lidt rundt på broen mod agten. Ikke mange fisk på vraget men meget flot og helt vrag. Store last bomme (H-master).
29. Mar Robert S/S 38 25 Nitrox 44%, 5,3 l/min. Bare lidt rundt på vraget og få et bedre kig på den store gule nøgensnegl. Lidt flere fisk, hvilling, buskhoved og torsk.
29. Mar Robert S/S 40,5 35 Nitrox 44%, 5,3 l/min. dejligt vejr, næsten vindstille og klar sol. Ingen strøm og en del alger ned til 12-14 meter. 5-6 meters sigt på vraget og ingen strøm. Først ned og se om kolonien af søhøner igen var på bagside og der var masser af dem i leret. På turen frem mod stævnen en stor tangnål!! på bunden (40 meter). Op ved stævnen og skære det nye net af der stod og fangede fisk. Tilbage hen over vraget hvor der var mange trådnøgensnegle og rejer overalt. På styrbordside bagtil en meget stor gul nøgensnegl med horn fortil og gælle buske hele vejen rundt på kroppen, ca. 10 cm lang og 5-6 cm bred.
24. Mar Helsingør, Twin 14 55 Video test. Klart vand og noget nordgående strøm under 8-9 meter. Billeder af rejer, flad fisk, vraget og lidt dykkere.
23. Mar Helsingør, Twin 12 20 Elev dyk. Sammen som første dyk bare med makker bag kompasset, ellers ikke anderledes bare med en stor ulk og en smart snorkel. Ingen problemer med kompasset.
23. Mar Helsingør, Twin 11 27 Elev dyk. Fint klart vand men ikke meget liv, muslinger, en flad og en lille reje blev det til. Ud til vraget og tilbage igen uden problemer.
17. Mar Helsingør 5,5 17 Elev dyk, samme som første dyk.
17. Mar Helsingør 7 32 Elev dyk, meget strøm så det var ikke muligt at tage for langt ud over revet.
16. Mar Rågeleje 3 30 Elev dyk, ikke meget liv, et par skubber og lidt små kryb.
12 Mar Robert S/S 37 26 Nitrox 44%, 5,3 l/min. Samme tur som første dyk bare lidt mere strøm og knap så klart vand. Video med ned og fik taget lidt billeder af stenbider/kvabso, rejer og torsk.
12. Mar Robert S/S 38 29 Nitrox 44%, 5,3 l/min. Ingen vind lidt nordgående strøm både i overfladen og på bunden. Klart vand med 5-8 meters sigt i helevandsøjlen. Bundet på bageste pullert i bagbords side. Hele vraget rundt ikke meget nyt på vraget skorstenen mere faldet sammen, et net mere helt ud i stævnen og lidt mere mudder i bagbordsside. Rigtigt godt dyk især efter en måned med blæse vejr.
10. Mar Helsingør, Twin 15 60 Nitrox 44%, 5,3 l/min. Test af diverse nyt, halstætning OK, støvler OK, video OK. Ikke meget at se på af liv, lidt flade og nogle muslinger. Rundt på mudderbunden for at se efter nøgensnegle men der var ingen. Tilbage til vraget og zigzag ind.
12. Jan Otto S/S 31 35 Nitrox 42%, 5,4 l/min. Meget klart vand på bunden men ingen fisk i dag. Ellers fredeligt dyk rundt på bagenden og frem til broen. Mange nøgensnegle også her, både små trådnøgensnegle og buksnøgensnegle i flere farver. Nogle buskhoveder og hårvarre på vraget. Bundet af og op i kulden igen.
12. Jan Wargön 30 35 Nitrox 42%, 5,4 l/min. Noget tåget men stille og temp lige omkring 0. Vandet i overfladen 1 grad og 10 på bunden. 2-3 meters sigt på vraget, mange nøgensnegle over hele vraget. Ved stævnen en flødeflaske på bunden. Inden under bakken og tilbage til bundtovet og binde af.
5. Jan Otto S/S 31 35 Nitrox 44%, 5,3 l/min. 7 graders frost i luften men helt stille så man kunne ikke mærke det, vandet var 0,5 grader i overfladen og 10 på bunden. En del drivis i bælter og en lille knob nordgående strøm. Vandet klart ned til ca. 14 meter og på vraget ikke meget mere end en meters sigt. Et par enkle torsk i hullet men man kunne ikke se så langt ind i det så der kan nemt have været flere. Rundt på vraget og kigge efter småting, ikke meget men en del små tråd nøgen snegle i forskellige farver.